Views
7 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Použití projektoru pro

Použití projektoru pro počítač nebo chytrý telefon Kabel HDMI (součást dodávky) Směr přenosu Připojte konektor PROJECTOR IN videokamery ke konektoru výstupu HDMI dalšího zařízení pomocí kabelu HDMI (součást dodávky) a vyberte [Obraz z externího zařízení] v kroku 2. Není-li konektor v připojeném zařízení kompatibilní s kabelem HDMI (součást dodávky), použijte adaptér konektoru HDMI (prodává se zvlášť). Při promítání obrazů lze obsluhovat pouze páčku PROJECTOR FOCUS. Poznámky Při promítání obrazů se vypne obrazovka LCD. Při použití projektoru dávejte pozor na následující operace a situace. Nepromítejte obraz přímo proti očím. Nedotýkejte se objektivu projektoru. Obrazovka LCD a objektiv projektoru se při provozu zahřívají na vysokou teplotu. 22 CZ Provozování projektoru zkracuje životnost baterie (doporučujeme používat dodaný napájecí adaptér). Při použití projektoru nejsou k dispozici následující operace. Výstup funkce Přehrávání průřezu na zařízení, jako je televizor Použití videokamery při zavřené obrazovce LCD Několik dalších funkcí Obsahují-li promítané obrazy hodně černé, může se zobrazit malá nerovnoměrnost barev. To je způsobeno odrazem světla v objektivu projektoru a nejde o chybnou funkci.

Ukládání videoklipů a fotografií do počítače Přehrávání obrazů na počítači Software „PlayMemories Home“ umožňuje importovat videoklipy a fotografie do počítače a využívat je mnoha různými způsoby. Možnosti softwaru „PlayMemories Home“ (Windows) Import obrazů z videokamery Prohlížení obrazů v kalendáři Nahrání na služby on-line „PlayMemories Home“ lze stáhnout z následující adresy URL. www.sony.net/pm Vytvoření disku Sdílení obrazů v „PlayMemories Online“ Poznámky Pro instalaci „PlayMemories Home“ je potřeba připojení k internetu. Pro použití „PlayMemories Online“ a dalších služeb on-line je potřeba připojení k internetu. Tyto služby nemusejí být v některých zemích/oblastech k dispozici. Ukládání videoklipů a fotografií do počítače Software pro systém Mac Software „PlayMemories Home“ není podporován počítači Mac. Chcete-li importovat snímky z videokamery do počítače Mac a zde je přehrávat, použijte příslušný software nainstalovaný v počítači Mac. Podrobné informace jsou k dispozici na následující webové adrese. http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ 23 CZ