Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Příprava počítače

Příprava počítače (Windows) Operační systém* 1 Procesor* 4 Operační paměť Pevný disk Displej Nejméně 1 024 × 768 bodů 24 CZ Kontrola počítačového systému Microsoft Windows XP SP3* 2 /Windows Vista SP2* 3 /Windows 7 SP1/Windows 8 Intel Core Duo 1,66 GHz a rychlejší nebo Intel Core 2 Duo 1,66 GHz a rychlejší (při zpracovávání videoklipů FX či FH je potřeba Intel Core 2 Duo 2,26 GHz a rychlejší, a při zpracovávání videoklipů PS je potřeba Intel Core 2 Duo 2,40 GHz a rychlejší.) Windows XP: 512 MB nebo více (doporučuje se 1 GB nebo více) Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB a více Dostupný prostor na pevném disku potřebný k instalaci: Přibližně 500 MB * 1 Požaduje se standardní instalace. Správnou funkci nelze zaručit, pokud byl operační systém aktualizován nebo je provozován v prostředí s několika operačními systémy. * 2 64 bitové edice a Starter (Edition) nejsou podporovány. Funkce vytváření disku atd. vyžaduje Windows Image Mastering API (IMAPI) verze 2.0 nebo novější. * 3 Starter (Edition) není podporována. * 4 Doporučuje se rychlejší procesor. Poznámky Funkce ve všech počítačových prostředích není zaručena. Instalace softwaru „PlayMemories Home“ na počítač 1 2 Pomocí internetového prohlížeče na počítači otevřete následující web pro stahování a klepněte na [Install] [Spustit]. www.sony.net/pm Nainstalujte software podle pokynů na obrazovce. Při zobrazení pokynů na obrazovce s výzvou k připojení videokamery k počítači připojte videokameru k počítači pomocí vestavěného kabelu USB. Po dokončení instalace se spustí software „PlayMemories Home“. Poznámky k instalaci Vestavěný kabel USB Je-li již software „PlayMemories Home“ nainstalován v počítači, připojte videokameru k počítači. Poté budou k dispozici funkce, které je možné používat s videokamerou. Pokud je v počítači nainstalován software „PMB (Picture Motion Browser)“, bude přepsán softwarem „PlayMemories Home“. V tomto případě nelze se softwarem „PlayMemories Home“ používat některé funkce, které jsou k dispozici v aplikaci „PMB“.

Odpojení videokamery od počítače 1 Klikněte na ikonu v pravém dolním rohu pracovní plochy počítače [Safely remove USB Mass Storage Device]. Spuštění softwaru „PlayMemories Home“ 1 Dvakrát klikněte na ikonu zástupce „PlayMemories Home“ na obrazovce počítače. 2 Klepněte na [Ano] na obrazovce videokamery. 3 Odpojte kabel USB. Používáte-li Windows 7 nebo Windows 8, klepněte na a pak na . Poznámky Pokud k videokameře přistupujete z počítače, použijte software „PlayMemories Home“. Provozuschopnost nelze zaručit při provozu dat pomocí jiného softwaru než „PlayMemories Home“ ani při přímé manipulaci se soubory a složkami z počítače. V závislosti na zvolené konfiguraci v [ NAHRÁV. režim] nelze obrazy uložit na některá záznamová média. Videoklipy nahrané v režimu [Kvalita 60p ] (modely s barevnou normou NTSC) / [Kvalita 50p ] (modely s barevnou normou PAL) nebo [Nejvyšší kvalita ] lze uložit pouze na disk Blu-ray. S videoklipy nahranými v režimu [ MP4] nelze vytvořit disk. Videokamera automaticky rozdělí obrazový soubor, jehož velikost překračuje 2 GB, a uloží části do samostatných souborů. Jednotlivé soubory se mohou v počítači zobrazovat jako samostatné soubory. Pokud však použijete funkci importu a funkci přehrávání videokamery nebo software „PlayMemories Home“, bude se soubory manipulováno správně. 2 Při použití Windows 8 vyberte ikonu „PlayMemories Home“ na úvodní obrazovce. Dvojitým kliknutím na ikonu zástupce „PlayMemories Home Help Guide“ na pracovní ploše počítače zobrazíte pokyny k použití softwaru „PlayMemories Home“. Při použití Windows 8 vyberte ikonu [PlayMemories Home Help Guide] z nabídky nápovědy „PlayMemories Home“. Pokud se ikona na obrazovce počítače nezobrazuje, klikněte na [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] požadovaná položka. Podrobné informace o „PlayMemories Home“ získáte výběrem („PlayMemories Home Help Guide“) v tomto softwaru nebo na webové stránce podpory softwaru „PlayMemories Home“ (http://www.sony.co.jp/pmh-se/). 25 CZ Ukládání videoklipů a fotografií do počítače