Views
7 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Filmów zarejestrowanych

Filmów zarejestrowanych na kartach pamięci „Memory Stick XC-HG Duo” i SDXC nie można importować ani odtwarzać z poziomu komputerów lub urządzeń audio-wideo, które nie obsługują systemu plików exFAT*, po podłączeniu kamery do wspomnianych urządzeń za pośrednictwem przewodu USB. Wcześniej należy sprawdzić, czy podłączane urządzenie obsługuje system exFAT. W przypadku pojawienia się ekranu operacji formatowania po podłączeniu sprzętu, który nie obsługuje systemu exFAT, nie wolno przeprowadzać formatowania. W przeciwnym razie wszystkie dane zostaną utracone. * exFAT to system plików używany w przypadku kart pamięci „Memory Stick XC-HG Duo” i SDXC. 18 PL

Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 1 Otworzyć ekran LCD i wybrać [MODE] odpowiedni tryb rejestrowania obrazów. Film: Zdjęcie: 2 Film: Nacisnąć START/STOP. Podczas nagrywania filmów można rejestrować zdjęcia, naciskając przycisk PHOTO (Nagryw. dwoiste). Zdjęcie: Nacisnąć PHOTO. Wyświetlanie informacji na ekranie LCD Informacje na ekranie LCD pojawiają się po upływie kilku sekund bezczynności od momentu włączenia kamery lub zmiany trybu filmowania na tryb fotografowania albo na odwrót. Aby wyświetlić informacje na temat ikon funkcji przydatnych przy nagrywaniu, wystarczy dotknąć ekranu LCD w dowolnym miejscu za wyjątkiem przycisków. Uwagi Następujące elementy sygnalizują kontynuowanie operacji zapisu na nośniku po zakończeniu nagrywania. W tym czasie kamerę należy chronić przed wstrząsami mechanicznymi lub drganiami i nie wolno odłączać akumulatora bądź zasilacza sieciowego. Zapalona lub migająca lampka dostępu (str. 17) Migający symbol nośnika w prawym górnym rogu ekranu LCD 19 PLNagrywanie/Odtwarzanie