Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Zapisywanie obrazów na

Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym Tworzenie płyty w formacie standardowej 2 Podłączyć kamerę do urządzenia nagrywającego za rozdzielczości pośrednictwem przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży). (STD) za pomocą nagrywarki Podłączyć kamerę do nagrywarki płyt za pośrednictwem przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży). Obrazy odtwarzane z poziomu kamery można skopiować na płytę lub kasetę wideo. Uwagi Kamera powinna być podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 14). Informacje na ten temat można znaleźć w Przewód AV (oddzielnie w sprzedaży) instrukcji obsługi dostarczonej z podłączonym urządzeniem. Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek podłączonych za pośrednictwem przewodu HDMI. Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa się za pośrednictwem analogowej transmisji danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu. Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) będą kopiowane w formacie standardowej rozdzielczości (STD). Czerwony Biały Żółty W przypadku podłączania urządzenia monofonicznego do wejścia wideo urządzenia Kierunek przepływu sygnału należy podłączyć żółty wtyk przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży), a do wejścia audio – wtyk biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy). 3 Uruchomić odtwarzanie z poziomu kamery i nagrywanie 1 Włożyć nośnik zapisu do z poziomu urządzenia urządzenia nagrywającego nagrywającego. (nagrywarki płyt itp.). Jeżeli urządzenie nagrywające jest 4 Po zakończeniu kopiowania wyposażone w przełącznik wyboru zatrzymać urządzenie sygnału wejściowego, należy ustawić go w odpowiedniej pozycji. nagrywające, a potem kamerę. Podłączyć kamerę do gniazd wejściowych urządzenia nagrywającego.

Kopiowanie informacji o dacie i godzinie: [Kod danych] (str. 35) Korzystanie z urządzenia obrazującego o proporcjach ekranu 4:3: [Typ TV] (str. 36) Zapisywanie obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 Filmy i zdjęcia można zapisywać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym (urządzeniu pamięciowym USB), np. na zewnętrznym dysku twardym. Po zapisaniu obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym dostępne będą poniższe funkcje. Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do kamery można odtworzyć obrazy zapisane na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym. Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do komputera można zaimportować obrazy do komputera przy użyciu oprogramowania „PlayMemories Home” (str. 29). Uwagi Do tego potrzebna jest przejściówka USB VMC- UAM2 (oddzielnie w sprzedaży). Podłączyć zasilacz sieciowy i przewód zasilający do gniazda DC IN kamery i do gniazda elektrycznego. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do zewnętrznego urządzenia pamięciowego. 1 Podłączyć kamerę do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pośrednictwem przejściówki USB (oddzielnie w sprzedaży). Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym 31 PL