Views
7 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Listy menu Tryb

Listy menu Tryb fotografowania Aparat/Mikrofon 34 PL Film............................................... Nagrywanie filmów. Zdjęcie......................................... Fotografowanie. Ręczne nastawy Balans bieli....................... Dostosowanie kolorystyki do rejestrowanego otoczenia. Pomiar punkt./ostr. ...... Równoczesna regulacja jasności i ostrości wybranego obiektu. Pomiar punktu................ Dostosowanie jasności obrazu względem obiektu wybranego dotknięciem na ekranie. Ostrość punktu............... Ustawianie ostrości względem obiektu wybranego dotknięciem na ekranie. Ekspozycja........................ Regulacja jasności filmów i zdjęć. Po wybraniu opcji [Ręczny] regulację jasności (ekspozycji) należy przeprowadzać za pomocą przycisków / . Ostrość............................... Ręczne ustawianie ostrości. Po wybraniu opcji [Ręczny], przycisk służy do regulacji ostrości bliskich obiektów, a przycisk - do regulacji ostrości dalekich obiektów. Low Lux............................. Nagrywanie obrazów z jasnymi kolorami przy słabym oświetleniu. Ustawienia aparatu Wybór sceny.................... Dobór odpowiednich parametrów nagrywania w zależności od rodzaju ujęcia, np. ujęcia nocne lub na plaży. Wprowadzanie........ Włączanie efektu stopniowego wyłaniania się obrazu lub jego zanikania. Samowyzw............... Ustawianie samowyzwalacza, gdy kamera znajduje się w trybie fotografowania. Tele makro........................ Ustawianie ostrości na obiekcie przy rozmyciu tła. SteadyShot............... Ustawianie funkcji SteadyShot podczas nagrywania filmów. SteadyShot............... Ustawianie funkcji SteadyShot podczas robienia zdjęć. Zoom cyfrowy................. Ustawianie maksymalnego poziomu zbliżenia w przypadku zoomu cyfrowego. Auto Pod światło............ Automatyczna regulacja ekspozycji w przypadku rejestrowania obiektów pod światło. Twarz Wykrywanie twarzy...... Automatyczne wykrywanie twarzy. Zdjęcie z uśmiechem... Automatyczne rejestrowanie zdjęcia po wykryciu uśmiechu. Czułość wykr. uśm......... Ustawianie czułości wykrywania uśmiechu dla funkcji Zdjęcie z uśmiechem. Mikrofon Głos z bliska..................... Wykrywanie twarzy osób i rejestrowanie wyraźnych głosów skojarzonych z tymi osobami. Zoom wbud. mikrof. .... Nagrywanie filmów z wyrazistym dźwiękiem dostosowanym do ustawienia zbliżenia. Autored.szum wiatru.... Rozpoznawanie warunków nagrywania i wyciszanie szumu wiatru. Poz. odn. mikrofonu..... Ustawianie poziomu głośności mikrofonu podczas nagrywania filmów.

Asysta nagrywania Mój przycisk..................... Przypisywanie funkcji Moim przyciskom. Linia siatki......................... Wyświetlanie ramki pozwalającej ustawić obiekt w kadrze dokładnie w poziomie lub w pionie. Ustaw. wyświetlania..... Ustawianie czasu wyświetlania ikon i wskaźników na ekranie LCD. Jakość/rozm.obrazu Tryb NAGR.......................... Ustawianie trybu nagrywania filmów. Szybkość klatek................ Ustawianie szybkości klatek przy nagrywaniu filmów. / / Ustaw....... Ustawianie jakości obrazu nagrywanych filmów. Tryb Szeroki....................... Ustawianie proporcji obrazu przy nagrywaniu filmów w standardowej rozdzielczości (STD). x.v.Color.............................. Rejestrowanie obrazu przy szerszej gamie kolorów. Opcję tę należy ustawić w przypadku oglądania obrazów na ekranie telewizora zgodnego z funkcją x.v.Color. Rozm. obrazu.................... Ustawianie rozmiaru zdjęcia. Funkcja Odtwarzania Podgląd Wydarzeń.................. Uruchamianie odtwarzania obrazów z poziomu ekranu Podgląd wydarzeń. Filmy z Zaznaczenia................ Uruchamianie Odtwarzania Zaznaczenia lub Scenariuszy z Zaznaczenia zapisanych w standardowej rozdzielczości (STD). Scenariusz............................ Uruchamianie odtwarzania scenariuszy zapisanych w trybie Odtwarzanie Zaznaczenia. Edycja/Kopiuj Kasuj............................................ Usuwanie filmów i zdjęć. Chroń........................................... Zabezpieczanie filmów lub zdjęć przed przypadkowym usunięciem. Kopiuj*........................................ Kopiowanie obrazów. Kopia bezpośrednia............... Kopiowanie obrazów zapisanych w kamerze na jakiś rodzaj zewnętrznego urządzenia pamięciowego. Konfiguracja Ustawienia nośnika Wybór nośnika*.............. Wybór rodzaju nośnika zapisu (str. 16). Informacja o nośniku... Wyświetlanie informacji o nośnikach zapisu. Format............................... Usuwanie wszystkich danych z nośnika zapisu przez jego sformatowanie. Napr. danych obrazu.... Naprawianie pliku bazy danych obrazów na nośniku zapisu (str. 39). Numer pliku..................... Ustawianie sposobu numeracji plików zdjęciowych. Ustaw. odtwarzania Kod danych...................... Wyświetlanie informacji zarejestrowanych automatycznie w trakcie nagrywania. Nastaw. głośności.......... Regulacja poziomu głośności odtwarzanego dźwięku. Pobierz muzykę**.......... Pobieranie z komputera do kamery (po podłączeniu kamery do komputera) ulubionych plików muzycznych, które można odtwarzać wraz z ujęciami Odtwarzanie Zaznaczenia. Opróżnij muzykę**........ Usuwanie wszystkich plików muzycznych. 35 PL Dostosowywanie ustawień kamery