Views
7 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Zasady obchodzenia się

Zasady obchodzenia się z kamerą Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 Użytkowanie i konserwacja Kamera nie jest pyłoszczelna, kroploszczelna, ani wodoszczelna. Kamery nie wolno trzymać za osłony gniazd, ani za następujące elementy. Ekran LCD Akumulator Wbudowany kabel USB W miejscach narażonych na nadmiernie W miejscach, gdzie występują silne pola magnetyczne lub drgania mechaniczne. 40 PL Kamera może ulec uszkodzeniu. Nie wolno kierować kamery w stronę słońca. Można w ten sposób uszkodzić kamerę. Słońce można filmować wyłącznie w warunkach słabego oświetlenia, na przykład o zmierzchu. Kamery i jej akcesoriów nie należy używać ani przechowywać w następujących lokalizacjach: wysoką lub niską temperaturę lub w miejscach wilgotnych. Nie należy pozostawiać ich w miejscach narażonych na działanie temperatur przekraczających 60 °C, np. w miejscach bezpośredniego operowania promieni słonecznych, w pobliżu nawiewu gorącego powietrza lub w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu. Mogą one ulec uszkodzeniu lub odkształceniu. W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub promieniowania. W takich warunkach kamera może nieprawidłowo nagrywać obraz. W sąsiedztwie tunerów telewizyjnych lub radiowych. Mogą pojawić się zakłócenia. Na piaszczystej plaży ani w innych zapylonych miejscach. Przedostanie się do kamery piasku lub pyłu może spowodować jej uszkodzenie. Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być trwałe. W pobliżu okien lub na otwartej przestrzeni, gdzie ekran LCD lub obiektyw mogą być narażone na bezpośrednie operowanie promieni słonecznych. Powoduje to uszkodzenie ekranu LCD. Do zasilania kamery prądem stałym lub zmiennym należy używać akcesoriów zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi. Chronić kamerę przed wilgocią, np. przed deszczem lub wodą morską. Zamoczenie kamery grozi jej uszkodzeniem. Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być trwałe. Jeżeli do wnętrza obudowy kamery dostanie się obcy przedmiot lub płyn, należy zaprzestać użytkowania kamery, odłączyć ją od źródła zasilania i zlecić jej przegląd w punkcie sprzedaży wyrobów marki Sony. Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie. Nie wolno jej demontować ani przerabiać. Należy chronić ją przed wstrząsami mechanicznymi i uderzeniami. Uważać, aby jej nie upuścić lub przypadkowo nie nadepnąć. Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z obiektywem. Po zakończeniu korzystania z kamery ekran LCD należy zamknąć. Nie wolno korzystać z kamery zawiniętej w jakiś przedmiot, na przykład w ręcznik. Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć za wtyk, a nie za przewód. Chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem. Unikać przykładowo umieszczania na nim ciężkich przedmiotów. Nie wolno używać zdeformowanego lub uszkodzonego akumulatora. Metalowe styki należy utrzymywać w czystości.

W razie wycieku elektrolitu należy: Zasięgnąć porady miejscowego autoryzowanego punktu serwisowego Sony. Zmyć ciecz ze skóry w miejscu kontaktu. Jeżeli ciecz przedostanie się do oczu, przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Jeżeli kamera nie będzie używana przez długi czas Aby zachować optymalny stan kamery przez dłuższy czas, należy mniej więcej raz w miesiącu włączyć ją i uruchomić z jej poziomu nagrywanie i odtwarzanie obrazów. Akumulator należy przechowywać po uprzednim całkowitym rozładowaniu. Uwaga dotycząca temperatury kamery/akumulatora W przypadku bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury kamery lub akumulatora mogą wystąpić problemy z nagrywaniem lub odtwarzaniem z uwagi na funkcje zabezpieczające kamery uruchamiane w takiej sytuacji. W takim przypadku na ekranie LCD zostanie wyświetlony wskaźnik. Uwagi dotyczące ładowania za pośrednictwem przewodu USB W przypadku niektórych komputerów mogą wystąpić problemy z ładowaniem. W przypadku podłączenia kamery do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, akumulator laptopa będzie dalej ulegał rozładowaniu. Nie należy pozostawiać kamery podłączonej w ten sposób do komputera. Nie można zagwarantować prawidłowego ładowania w przypadku samodzielnie składanego lub przerabianego komputera albo za pośrednictwem koncentratora USB. W przypadku pewnych urządzeń USB używanych z komputerem, kamera może nie działać prawidłowo. Gdy kamera jest podłączona do komputera lub osprzętu Nie wolno formatować nośnika zapisu kamery z poziomu komputera. W przeciwnym razie kamera może nie działać prawidłowo. Przed podłączeniem kamery do innego urządzenia za pomocą przewodów komunikacyjnych należy upewnić się, że wtyk przewodu został prawidłowo włożony. Próba włożenia wtyku na siłę do gniazda grozi jego uszkodzeniem i może skutkować nieprawidłową pracą kamery. Przy włączonym zasilaniu kamery podłączonej do innych urządzeń za pośrednictwem przewodu USB nie należy zamykać panelu LCD. Dane zarejestrowanych obrazów mogą zostać utracone. Uwagi dotyczące wyposażenia dodatkowego Zalecamy stosowanie oryginalnego osprzętu Sony. W niektórych krajach lub regionach oryginalne akcesoria Sony mogą być niedostępne. Zasady obchodzenia się z ekranem LCD Pozostawione na ekranie LCD odciski palców, krem do rąk itp. mogą przyczyniać się do odchodzenia powłoki ekranu LCD. Ślady te należy usunąć możliwie jak najszybciej. Zbyt mocne pocieranie ekranu LCD chusteczką itp. może prowadzić do powstawania rys na powłoce ekranu LCD. Wskazane jest, aby delikatnie usunąć odciski palców lub kurz z zabrudzonego ekranu LCD, po czym wyczyścić ekran miękką szmatką itp. 41 PL Pozostałe informacje/Indeks