Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Ekran LCD Zbyt mocne

Ekran LCD Zbyt mocne naciskanie ekranu LCD grozi nierównomiernym odtwarzaniem barw i innymi uszkodzeniami. Jeżeli kamera pracuje w niskiej temperaturze, na ekranie LCD może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy to o usterce. Podczas pracy kamery tylna strona ekranu LCD może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce. Czyszczenie obudowy i obiektywu projekcyjnego (modele z projektorem) Delikatnie przetrzeć obudowę i obiektyw miękką szmatką, na przykład ściereczką do czyszczenia lub irchą do okularów. W przypadku silnego zabrudzenia obudowę i obiektyw projekcyjny kamery należy wyczyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć je suchą, miękką szmatką. Aby nie doszło do deformacji obudowy, uszkodzenia powłoki wykończeniowej lub porysowania obiektywu, należy unikać: Stosowania substancji chemicznych, np. rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi, środków odstraszających owady, środków owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych Obsługi kamery rękoma zabrudzonymi powyższymi substancjami Narażanie kamery na długotrwały kontakt z przedmiotami wykonanymi z gumy lub winylu Informacje o konserwacji i przechowywaniu obiektywu Powierzchnię obiektywu należy przetrzeć miękką szmatką w następujących sytuacjach: Gdy na powierzchni obiektywu widoczne są odciski palców W miejscach gorących i wilgotnych 42 PL Gdy obiektyw jest narażony na działanie soli zawartej w powietrzu, np. nad morzem Obiektyw należy przechowywać w dobrze wentylowanym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem kurzu. Aby zapobiec tworzeniu się pleśni, obiektyw należy co pewien czas czyścić i przechowywać w sposób opisany powyżej. Ładowanie zamontowanego fabrycznie akumulatora Kamera jest wyposażona w montowany fabrycznie akumulator, który zapewnia pamiętanie daty, godziny i innych ustawień, nawet gdy ekran LCD jest zamknięty. Akumulator zamontowany fabrycznie jest ładowany zawsze wtedy, gdy kamera jest podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego lub gdy jest podłączony akumulator. Całkowite rozładowanie akumulatora nastąpi po upływie około 3 miesięcy nieużywania kamery. Przed przystąpieniem do użytkowania kamery należy naładować zamontowany fabrycznie akumulator. Nawet jeśli zamontowany fabrycznie akumulator nie jest naładowany, nie będzie to miało wpływu na pracę kamery niezwiązaną z nagrywaniem daty. Sposób ładowania zamontowanego fabrycznie akumulatora Kamerę z zamkniętym ekranem LCD należy podłączyć do gniazda elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego lub podłączyć całkowicie naładowany akumulator i pozostawić ją na co najmniej 24 godziny.

Dane techniczne Uwaga dotycząca pozbywania się kamery lub przekazywania prawa własności do niej innej osobie (modele z pamięcią wewnętrzną) Nawet po usunięciu wszystkich filmów i zdjęć lub przeprowadzeniu operacji [Format] (str. 35), dane w pamięci wewnętrznej mogą nie zostać całkowicie usunięte. Wskazane jest uruchomienie kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia nośnika] [Format] [Opróżnij] w celu uniemożliwienia odzyskania danych. System Format sygnału: System koloru NTSC, zgodna z normami EIA (HDR-CX320/CX380/PJ380) System koloru PAL, zgodna z normami CCIR (HDR-CX320E/CX380E/CX390E/PJ320E/ PJ380E/PJ390E) Telewizor HD Format zapisu filmów: AVCHD (zgodność z formatem AVCHD wer. 2.0): Obraz: MPEG-4 AVC/H.264 Dźwięk: 2-kanałowy Dolby Digital Dolby Digital Stereo Creator* 1 MPEG-2 PS: Obraz: MPEG-2 (wideo) Dźwięk: 2-kanałowy Dolby Digital Dolby Digital Stereo Creator* 1 MP4: Obraz: MPEG-4 AVC/H.264 Dźwięk: MPEG-4 AAC-LC 2-kanałowy * 1 Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Format plików zdjęciowych: Zgodny z DCF Ver.2.0 Zgodny z Exif Ver.2.3 Zgodny z MPF Baseline Nośniki zapisu (filmy/zdjęcia): Pamięć wewnętrzna HDR-CX380/CX380E/PJ380/PJ380E: 16GB HDR-CX390E/PJ390E: 32GB „Memory Stick PRO Duo” Karta SD (klasy 4 lub szybsza) Pojemność dostępna dla użytkownika HDR-CX380/CX380E: ok. 15,5 GB* 6 HDR-PJ380/PJ380E: ok. 15,5 GB* 2 HDR-CX390E: ok. 31,1 GB* 6 HDR-PJ390E: ok. 31,1 GB* 2 * 6 1 GB odpowiada 1 miliardowi bajtów, z których część używana jest do zarządzania systemem i/lub plikami użytkowymi. * 2 1 GB odpowiada 1 miliardowi bajtów, z których część używana jest do zarządzania systemem i/lub plikami użytkowymi. Można usunąć tylko zainstalowany fabrycznie film demonstracyjny. Przetwornik obrazu: Matryca CMOS 3,1 mm (typ 1/5,8) Liczba rejestrowanych pikseli (zdjęcie, 16:9): Maks. 8,9 megapikseli (3 984 2 240 pikseli)* 3 43 PL Pozostałe informacje/Indeks