Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Upevnění řemínku

Upevnění řemínku Páčka funkce zoom (17) Tlačítko PHOTO (16) Indikátor POWER/CHG (nabíjení) (11) Modul akumulátoru (11) Tlačítko START/STOP (16) Konektor DC IN (11) Multi/Micro USB-konektor Podporuje kompatibilní zařízení Micro USB. Řemínek Vestavěný kabel USB (12) Indikátor přístupu k paměťové kartě (14) Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera čte nebo zapisuje data. Závit stativu Připevněte stativ (prodává se zvlášť: délka šroubu musí být menší než 5,5 mm). V závislosti na specifikacích daného stativu se videokamera nemusí nasadit správným směrem. Slot paměťové karty (14) Uvolňovací páčka BATT (baterie) (11) 10 CZ

Začínáme Nabíjení modulu akumulátoru Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 1 Zavřete obrazovku LCD a vložte modul akumulátoru. Zarovnejte výstupky modulu akumulátoru s drážkami videokamery a posuňte modul akumulátoru směrem nahoru. Chcete-li vyjmout modul akumulátoru, zavřete obrazovku LCD, posuňte uvolňovací páčku BATT (baterie) a vyjměte modul akumulátoru. Začínáme Modul akumulátoru 2 Připojte napájecí adaptér () a napájecí kabel () k videokameře a do síťové zásuvky. Indikátor POWER/CHG (nabíjení) se změní na oranžovou. Jakmile je modul akumulátoru plně nabitý, indikátor POWER/CHG (nabíjení) zhasne. Stejnosměrný konektor Do síťové zásuvky Zarovnejte značku na stejnosměrném konektoru se značkou na konektoru DC IN Indikátor POWER/ CHG (nabíjení) Konektor DC IN 11 CZ