Views
3 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Je-li videokamera

Je-li videokamera připojena k počítači nebo příslušenství Neformátujte záznamová média videokamery pomocí počítače. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození videokamery. Při připojování videokamery k jinému zařízení pomocí komunikačních kabelů věnujte pozornost správnému připojení konektorů. Zasunete-li konektor násilím, mohou se poškodit kontakty; to může způsobit chybnou funkci videokamery. Je-li videokamera připojena k jiným zařízením prostřednictvím USB a je zapnuto napájení videokamery, nezavírejte panel LCD. Mohlo by dojít ke ztrátě zaznamenaných obrazových dat. Poznámky k volitelnému příslušenství Doporučujeme používat originální příslušenství Sony. Originální příslušenství Sony nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici. Péče o obrazovku LCD Ponecháte-li na obrazovce LCD otisky prstů, krém na ruce atd., dojde k odstranění vrstvy z obrazovky LCD. Proto je otřete co nejdříve. Otřete-li obrazovku LCD větší silou např. papírovým kapesníkem, může dojít k poškrábání vrstvy na obrazovce LCD. Zašpiní-li se obrazovka LCD otisky prstů či prachem, doporučujeme je opatrně odstranit z obrazovky, kterou pak vyčistěte měkkým hadříkem apod. Obrazovka LCD Na obrazovku LCD příliš netlačte, mohlo by dojít k nerovnoměrnému zobrazení barev či jinému poškození. 36 CZ Pokud videokameru používáte v chladném prostředí, může se na obrazovce LCD objevit reziduální obraz. Nejedná se o závadu. Během provozu se zadní strana obrazovky LCD zahřívá. Nejedná se o závadu. Čištění povrchu a objektivu projektoru (Modely s projektorem) Povrch videokamery a objektiv opatrně otřete měkkým hadříkem, jako je čisticí tkanina nebo hadřík na čištění skla. Jsou-li videokamera a objektiv projektoru velmi špinavé, očistěte její povrch a objektiv měkkým hadříkem navlhčeným vodou a pak otřete videokameru a objektiv projektoru suchým hadříkem. Aby nedošlo k deformaci videokamery, poškození povrchové úpravy nebo poškrábání objektivu, vyhněte se následujícím situacím: Použití chemikálií, jako jsou ředidlo, benzin, alkohol, chemické textilie, repelent, insekticid a opalovací krém Manipulace s videokamerou, máte-li ruce potřísněny výše uvedenými látkami Dlouhodobější kontakt videokamery s pryžovými nebo vinylovými předměty Údržba a skladování objektivu V následujících případech je nutné očistit povrch čočky objektivu měkkým hadříkem: Na povrchu čočky jsou otisky prstů V horkém nebo vlhkém prostředí Je-li objektiv vystaven působení slané vody, např. u moře Přechovávejte jej v dobře větraném a bezprašném prostředí. Jako ochranu před plísněmi objektiv pravidelně čistěte a uložte dle pokynů uvedených výše.

Nabíjení vestavěného dobíjecího akumulátoru Ve videokameře je vestavěn dobíjecí akumulátor, který uchovává datum, čas a další nastavení i v případě, že je obrazovka LCD zavřená. Vestavěný dobíjecí akumulátor je nabíjen při každém připojení videokamery do síťové zásuvky přes napájecí adaptér, nebo když je připojen modul akumulátoru. Pokud byste videokameru vůbec nepoužívali, vybije se dobíjecí akumulátor přibližně za 3 měsíce. Než začnete videokameru používat, plně nabijte předinstalovaný modul akumulátoru. Nicméně i když není předinstalovaný modul akumulátoru plně nabit, kromě nahrávání data nebudou ovlivněny ostatní funkce videokamery. Jak nabijet vestavěny dobijeci akumulator Poznámka o likvidaci/převodu vlastnictví videokamery (Modely s vnitřní pamětí) Data ve vnitřní paměti nemusí být úplně vymazána, i když vymažete všechny videoklipy a statické snímky nebo použijete funkci [Formát.] (s. 30). Doporučujeme vybrat [Nastavení] [ Nastavení Média] [Formát.] [Vyprázdnit], abyste zabránili obnovení svých dat. Ostatní/rejstřík Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího adaptéru nebo do ní vložte plně nabitý modul akumulátoru a ponechte ji alespoň 24 hodin se zavřenou obrazovkou LCD. 37 CZ