Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Očekávané provozní

Očekávané provozní doby pro dodaný modul akumulátoru (v minutách) Tyto tabulky uvádějí přibližné dostupné provozní doby při použití plně nabitého modulu akumulátoru. HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E Záznamové médium HDR-CX380/CX380E/CX390E CX320/ CX320E HDR- Vnitřní paměť Paměťová karta Doba nepřetržitého 90 90 nahrávání Typická doba nahrávání 45 45 Doba přehrávání 135 135 HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E HDR- HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E Záznamové médium PJ320E Vnitřní paměť Paměťová karta Doba nepřetržitého 155 155 nahrávání Typická doba nahrávání 75 75 Doba přehrávání 240 240 Každá doba nahrávání byla měřena, když videokamera nahrávala videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) s funkcí [ NAHRÁV. režim] nastavenou na [Standardní ]. Typická doba záznamu uvádí dobu při opakování spuštění/zastavení nahrávání, přepínání režimu videoklipu či fotografie a používání funkce zoom. Při použití paměťové karty Sony. Hodnoty byly měřeny s videokamerou při teplotě 25 C. 10 C až 30 C je doporučené rozmezí. Doba nahrávání a přehrávání bude kratší podle podmínek, za kterých videokameru používáte, jako je provozování videokamery při nízkých teplotách. Maximální doba nahrávání videoklipů a počet fotografií, které lze zaznamenat, se zobrazí na obrazovce (s. 42). Dostupná doba nahrávání se může měnit podle podmínek nahrávání a objektu, [ NAHRÁV. režim]. Informace o ochranných známkách „Handycam“ a jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. „AVCHD“, „AVCHD Progressive“, logotyp „AVCHD“ a logotyp „AVCHD Progressive“ jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation. „Memory Stick“, „ “, „Memory Stick Duo“, „ “, „Memory Stick PRO Duo“, „ “, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „ “, „Memory Stick XC-HG Duo“, „ “, „MagicGate“, „ “, „MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. „InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. „x.v.Colour“ a „x.v.Color“ jsou ochranné známky Sony Corporation. „BIONZ“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. „BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. Blu-ray Disc a Blu-ray jsou ochranné známky Blu-ray Disc Association. Dolby a symbol double-D jsou ochranné známky Dolby Laboratories. Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Mac a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. „ “ a „PlayStation“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc. Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC. MultiMediaCard je ochrannou známkou společnosti MultiMediaCard Association. Facebook a logo „f “ jsou ochranné známky společnosti Facebook, Inc. YouTube a logo YouTube jsou známky společnosti a ochranné známky společnosti Google Inc. Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Navíc v této příručce nejsou používány symboly a ve všech případech. Užívejte si další zábavy s konzolou PlayStation 3 stažením aplikace pro PlayStation 3 z obchodu PlayStation Store (je-li k dispozici.) Aplikace pro PlayStation 3 vyžaduje účet PlayStation Network a stažení aplikace. Přístupné v oblastech, kde je k dispozici obchod PlayStation Store. Indikátory na obrazovce Při změně nastavení se zobrazí následující indikátory. Doleva Indikátor Doleva Střed Dole Doprava Význam Tlačítko MENU (28) Nahrávání se samospouští (29) Široký režim (30) Prolínačka (29) [Detekce obličejů] nastaveno na [Vyp.] (29) [Snímání úsměvu] nastaveno na [Vyp.] (29) Ruční ostření (29) Volba scény (29) Vyvážení bílé (29) SteadyShot vyp (29) Tele makro (29) Cíl cesty (31) Inteligentní auto (detekce obličejů/detekce scény/detekce otřesů videokamery/detekce zvuku) (17) Ostatní/rejstřík 41 CZ