Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Informacje na temat

Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 Przygotowanie kamery Konfiguracja 1 2 16 PL Otworzyć ekran LCD kamery i włączyć zasilanie. Aby wyłączyć zasilanie należy zamknąć ekran LCD. Wybrać język, odpowiedni obszar geograficzny i godzinę, dotykając ekranu LCD. Wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia ogólne] [Brzęczyk] [Wyłącz]. Uwagi Na nośniku zapisu automatycznie rejestrowane są informacje o dacie i godzinie nagrania. Nie są one wyświetlane podczas nagrywania. Można jednak sprawdzić je jako [Kod danych] podczas odtwarzania. Aby je wyświetlić, należy wybrać kolejno: [Konfiguracja] [ Ustaw. odtwarzania] [Kod danych] [Data/Czas]. Zmiana nośnika zapisu (modele z pamięcią wewnętrzną) Dotknąć przycisku na ekranie LCD. Domyślnie filmy i zdjęcia są zapisywane w pamięci wewnętrznej. Istnieje możliwość zmiany nośnika zapisu na kartę pamięci. Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia nośnika] [Wybór nośnika] odpowiedni nośnik.

Wkładanie karty pamięci Otworzyć pokrywę i wsunąć do oporu kartę pamięci, aż wskoczy na swoje miejsce. Lampka dostępu W celu wysunięcia karty pamięci należy lekko ją nacisnąć. Kartę pamięci należy wkładać w taki sposób, aby ścięty narożnik był ustawiony zgodnie z rysunkiem. Uwagi Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci, przed pierwszym użyciem wskazane jest jej sformatowanie z poziomu kamery (str. 35). Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych, których nie będzie można odzyskać. Ważne dane należy zapisać, na przykład na komputerze. Sprawdzić kierunek wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci niewłaściwą stroną grozi uszkodzeniem karty, gniazda karty pamięci lub znajdujących się na niej danych. Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy zachować ostrożność, aby karta nie wyskoczyła z gniazda i nie upadła. Czynności wstępne Typy kart pamięci, których można używać w kamerze Klasa szybkości karty SD Pojemność (sprawdzona w trakcie pracy) Określana w niniejszej instrukcji jako „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) „Memory Stick PRO-HG Duo” „Memory Stick XC-HG Duo” — Maks. 32 GB Maks. 64 GB „Memory Stick PRO Duo” Karta pamięci SD Karta pamięci SDHC Karta pamięci SDXC Klasy 4 lub szybsza Maks. 64 GB Karta SD Nie można zapewnić prawidłowego współdziałania z wszystkimi kartami pamięci. Uwagi W opisywanej kamerze nie można używać kart MultiMediaCard. 17 PL