Views
7 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Obraz można

Obraz można powiększać lub pomniejszać przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia. W (Szeroki kąt): Szersze ujęcie T (Teleobiektyw): Zbliżenie Za pomocą dźwigni power zoomu można powiększyć obraz maksymalnie 55-krotnie (Extended Zoom) w stosunku do oryginalnego rozmiaru. Powolną zmianę zoomu można uzyskać delikatnie przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia. Przesuwanie dźwigni w szerszym zakresie powoduje szybszą zmianę zoomu. Automatyczny dobór właściwego ustawienia do danych warunków nagrywania (Inteligentna automatyka) Wybrać [Włącz] na ekranie rejestrowania filmów lub zdjęć, a następnie skierować kamerę na obiekt i rozpocząć rejestrowanie. Rejestrowanie wyraźnego ujęcia wybranego obiektu (Priorytet twarzy) Dotknąć twarzy i obiektu, które mają być nagrywane. Wokół obiektu wyświetlona zostanie podwójna ramka, a obiektowi zostanie nadany priorytet. Aby anulować funkcję, dotknąć / . 20 PL Praca z zoomem

Odtwarzanie Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 Zarejestrowane obrazy można wyszukiwać po dacie i godzinie nagrania (Podgląd Wydarzeń). 1 Otworzyć ekran LCD i nacisnąć przycisk na kamerze, aby przejść do trybu odtwarzania. Do trybu odtwarzania można przejść, wybierając na ekranie LCD. 2 Za pomocą / przesunąć odpowiednie wydarzenie na środek () i zaznaczyć je (). Kamera automatycznie wyświetla zarejestrowane obrazy jako wydarzenie w oparciu o datę i godzinę. 3 4 Wybrać obraz. Kamera rozpocznie odtwarzanie począwszy od zaznaczonego obrazu do ostatniego obrazu w ramach danego wydarzenia. Wybrać właściwe przyciski na ekranie LCD odpowiedzialne za różne operacje odtwarzania. 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 Głośność / Poprzedni/Następny 00:00:00 Kasuj / Przewijanie do tyłu/Przewijanie do przodu Kontekst / Odtwarzanie/Pauza Zatrzymanie Uruchomienie/zatrzymanie pokazu slajdów W przypadku pewnych odtwarzanych obrazów niektóre opisane powyżej przyciski mogą się nie pojawiać. 21 PLNagrywanie/Odtwarzanie