Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Hongrois

Korzystanie z

Korzystanie z wbudowanego projektora (modele z projektorem) Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 1 2 3 24 PL Zarejestrowane obrazy można wyświetlić za pomocą wbudowanego projektora na płaskiej powierzchni, na przykład na ścianie pełniącej rolę ekranu. Skierować obiektyw projektora na jakąś powierzchnię, na przykład na ścianę, po czym nacisnąć PROJECTOR. Wybrać [Zdjęcie zrobione tym urządzeniem] na ekranie LCD. Po wyświetleniu ekranu z instrukcją obsługi należy wybrać [Uruchom]. 4 5 Ekran ten pojawia się przy pierwszym uruchomieniu wbudowanego projektora, po włączeniu kamery. Dźwignią PROJECTOR FOCUS wyregulować ostrość obrazu z projektora. Podczas odtwarzania obrazów z poziomu kamery przesunąć ramkę wyboru, korzystając z dźwigni regulacji zbliżenia, po czym nacisnąć przycisk PHOTO. Dźwignia regulacji zbliżenia Przycisk PHOTO Aby wyłączyć projektor, wystarczy nacisnąć przycisk PROJECTOR.

Korzystanie z projektora w przypadku komputera lub smartfona Kabel HDMI (w zestawie) Ekran LCD i obiektyw projektora nagrzewają się podczas pracy. Używanie projektora skraca okres eksploatacji akumulatora (wskazane jest korzystanie z zasilacza sieciowego). W trakcie korzystania z projektora niedostępne są następujące operacje: Wysyłanie wybranych fragmentów do innego urządzenia, na przykład wyświetlanie ich na ekranie telewizora Obsługa kamery z zamkniętym ekranem LCD Kilka innych funkcji Gdy rzucane obrazy zawierają dużo czerni, może pojawić się niewielka nierównomierność koloru. Jest ona powodowana odbiciem światła przez obiektyw projektora i nie świadczy o usterce. Kierunek przepływu sygnału Połączyć gniazdo PROJECTOR IN kamery z gniazdem wyjściowym HDMI innego urządzenia za pośrednictwem przewodu HDMI (w zestawie), po czym wybrać [Zdjęcie z urządzenia zewnętrznego] w punkcie 2. Jeżeli gniazdo podłączonego urządzenia nie jest zgodne z przewodem HDMI (w zestawie), należy skorzystać z adaptera wtyku HDMI (oddzielnie w sprzedaży). Z dźwigni PROJECTOR FOCUS można korzystać tylko podczas projekcji obrazów. Uwagi W trakcie rzucania obrazów przez projektor ekran LCD wyłącza się. W trakcie korzystania z projektora należy przestrzegać poniższych zasad: Nie wolno kierować rzucanych obrazów bezpośrednio w kierunku oczu. Nie wolno dotykać obiektywu projektora. 25 PLNagrywanie/Odtwarzanie