Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Français

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Français

NL Voor meer details in

NL Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel: Functies en apparatuur p. 8 Taalinstelling De schermkaders in de plaatselijke taal worden gebruikt om de bedieningsprocedures te illustreren. Wijzig desgewenst de schermtaal voordat u de camcorder gebruikt. Selecteer [Setup] [ Algemene instelling.] [Language Setting] een gewenste taal. Opnemen Voordat u begint met opnemen, test u de opnamefunctie om te controleren of beeld en geluid zonder problemen worden opgenomen. De inhoud van opnames wordt niet vergoed, zelfs niet als er niet kan worden opgenomen of weergegeven wegens een storing van de camcorder, problemen met de opnamemedia, enzovoort. Televisiekleursystemen verschillen afhankelijk van het land/de regio. U kunt de opnamen van deze camcorder alleen weergeven op een televisie die het signaalformaat voor deze camcorder ondersteunt. Raadpleeg voor meer informatie over het signaalformaat "Werken met deze handleiding" (p. 8). Televisieprogramma’s, films, videobanden en ander beeldmateriaal zijn wellicht beschermd door auteursrechten. Het opnemen van dergelijk materiaal zonder toestemming kan een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake auteursrechten. Opmerkingen bij het gebruik Doe het volgende niet. Als u dit toch doet, kunnen opnamemedia beschadigd raken, kunnen opgenomen beelden mogelijk niet worden afgespeeld of verloren gaan of kunnen andere defecten optreden. de geheugenkaart uitwerpen terwijl het toegangslampje (p. 17) brandt of knippert de accu of de netspanningsadapter van de camcorder verwijderen, of de camcorder blootstellen aan mechanische schokken of trillingen wanneer het POWER/CHG (opladen)-lampje (p. 14) brandt of groen knippert of als het toegangslampje (p. 17) brandt of knippert Wanneer de camcorder is aangesloten op andere apparatuur via een USB-verbinding en de camcorder is ingeschakeld, mag het LCDscherm niet worden gesloten. De opgenomen beeldgegevens kunnen dan verloren gaan. Gebruik de camcorder conform de lokale regelgeving. LCD-scherm Het LCD-scherm is vervaardigd met precisietechnologie, waardoor minstens 99,99 % van de pixels voor gebruik beschikbaar is. Soms kunnen er echter zwarte en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Deze stipjes duiden niet op fabricagefouten en hebben geen enkele invloed op de opnames. Zwarte stipjes Witte, rode, blauwe of groene stipjes NL