Views
6 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Grec

Nabíjení modulu

Nabíjení modulu akumulátoru pomocí počítače Připojte videokameru ke spuštěnému počítači pomocí vestavěného kabelu USB. Indikátor POWER/CHG (nabíjení) se změní na oranžovou. Jakmile je modul akumulátoru plně nabitý, indikátor POWER/CHG (nabíjení) zhasne. Je-li vestavěný kabel USB videokamery příliš krátký pro připojení, použijte pomocný spojovací kabel USB. Vestavěný kabel USB Do síťové zásuvky Nabíjení modulu akumulátoru nabíječkou USB AC-UD10 /napájecím adaptérem (prodává se zvlášť) Akumulátor lze nabíjet připojením vestavěného kabelu USB k síťové zásuvce pomocí nabíječky USB AC-UD10/napájecího adaptéru (prodává se zvlášť). K nabíjení videokamery nelze používat přenosný zdroj napájení Sony CP-AH2R, CP-AL ani AC-UP100 (prodává se zvlášť). Poznámky Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou operaci po dobu 2 minut. Šetří se tak energie v akumulátoru ([Úspora energie] s. 31). Doba nabíjení Přibližná doba (v minutách) potřebná k úplnému dobití zcela vybitého modulu akumulátoru (součást dodávky). NP-FV30 (součást dodávky HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E): Použití napájecího adaptéru: 115 min. Při použití počítače připojeného pomocí vestavěného kabelu USB*: 150 min. NP-FV50 (součást dodávky HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E): Použití napájecího adaptéru: 155 min. Při použití počítače připojeného pomocí vestavěného kabelu USB*: 280 min. Doby nabíjení uvedené výše byly změřeny při nabíjení videokamery za pokojové teploty 25 °C. Doporučujeme nabíjet akumulátor v teplotním rozmezí 10 °C až 30 °C. * Časy nabíjení byly změřeny bez použití pomocného spojovacího kabelu USB.

Nastavení Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 1 Příprava videokamery Otevřete obrazovku LCD videokamery a zapněte napájení. 2 Chcete-li vypnout napájení, zavřete obrazovku LCD. Stisknutím obrazovky LCD vyberte požadovaný jazyk, zeměpisnou oblast a čas. Klepněte na tlačítko na obrazovce LCD. Začínáme Vypnutí zvuku pípnutí Klepněte na [Nastavení] [ Obecná Nastavení] [Zvuk] [Vyp.]. Poznámky Na záznamové médium se automaticky ukládají datum a čas nahrávky. Během nahrávání se nezobrazují. Můžete je však během přehrávání zkontrolovat pomocí [Datový kód]. Chcete-li je zobrazit, klepněte na [Nastavení] [ Nastavení Přehrávání] [Datový kód] [Datum/čas]. Změna záznamového média (Modely s vnitřní pamětí) Při výchozím nastavení jsou videoklipy a fotografie ukládány do vnitřní paměti. Záznamové médium lze změnit na paměťovou kartu. Vyberte [Nastavení] [ Nastavení Média] [Volba média] požadované médium. 13 CZ