Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Grec

Jeżeli na komputerze

Jeżeli na komputerze zainstalowany jest program „PMB (Picture Motion Browser)”, zostanie on zastąpiony przez program „PlayMemories Home”. W takim przypadku z poziomu oprogramowania „PlayMemories Home” nie można korzystać z pewnych funkcji, które były dostępne w programie „PMB”. Odłączanie kamery od komputera 1 Kliknąć ikonę w prawym dolnym rogu pulpitu komputera [Safely remove USB Mass Storage Device]. 2 Wybrać [Tak] na ekranie kamery. 3 Odłączyć przewód USB. W przypadku korzystania z systemu Windows 7 lub Windows 8 należy kliknąć , a następnie kliknąć . Uwagi Chcąc uzyskać dostęp do plików w kamerze z poziomu komputera, należy skorzystać z oprogramowania „PlayMemories Home”. Działanie nie jest gwarantowane w przypadku odczytu lub zapisu danych przy użyciu innego oprogramowania niż program „PlayMemories Home” lub bezpośredniego manipulowania plikami i folderami z poziomu komputera. W zależności od konfiguracji wybranej w pozycji [ Tryb NAGR], obrazów nie można nagrywać na niektórych płytach. Filmy zarejestrowane w trybie [60p Jakość ] (modele z systemem kodowania kolorów NTSC) / [50p Jakość ] (modele z systemem kodowania kolorów PAL) lub w trybie [Najwyż. jakość ] można zapisywać tylko na płycie Blu-ray. Nie można utworzyć płyty z filmami 28 PL zarejestrowanymi w trybie [ MP4]. Kamera automatycznie dzieli plik obrazu przekraczający 2 GB i zapisuje go w formie oddzielnych plików. Na komputerze wszystkie pliki obrazów są wyświetlane jako oddzielne pliki, jednakże będą one prawidłowo obsługiwane przez funkcje importowania i odtwarzania w kamerze lub przez oprogramowanie „PlayMemories Home”.

Uruchamianie programu „PlayMemories Home” 1 Kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu „PlayMemories Home” na ekranie komputera. Szczegółowe informacje na temat oprogramowania „PlayMemories Home” można uzyskać, wybierając („Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”) z poziomu programu lub wchodząc na stronę wsparcia programu „PlayMemories Home” (http://www.sony.co.jp/pmh-se/). 2 W przypadku korzystania z systemu Windows 8 należy wybrać ikonę „PlayMemories Home” z poziomu ekranu startowego. Aby dowiedzieć się jak korzystać z programu „PlayMemories Home”, należy dwukrotnie kliknąć ikonę skrótu „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home” na ekranie komputera. Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera W przypadku korzystania z systemu Windows 8 należy wybrać ikonę [Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home] z menu pomocy programu „PlayMemories Home”. Jeżeli wspomniana ikona nie jest wyświetlana na ekranie komputera, należy kliknąć kolejno: [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] właściwą opcję. 29 PL