Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Grec

Przejściówka USB

Przejściówka USB VMC-UAM2 (oddzielnie w sprzedaży) 32 PL 2 Wybrać [Kopiuj.] na ekranie kamery. Na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym można teraz również zapisać niearchiwizowane jeszcze filmy i zdjęcia przechowywane na nośniku zapisu. Ta operacja jest dostępna tylko w przypadku nowo zarejestrowanych obrazów w kamerze. Odłączyć zewnętrzne urządzenie pamięciowe i wybrać , gdy kamera znajduje się w trybie oczekiwania na odtwarzanie (wyświetlany jest ekran Podgląd Wydarzeń lub Indeks Wydarzeń).

Dostosowywanie ustawień kamery Korzystanie z menu W kamerze dostępnych jest 6 kategorii menu, z których każda zawiera różnorodne opcje. Tryb fotografowania Aparat/Mikrofon Jakość/rozm.obrazu Funkcja Odtwarzania Edycja/Kopiuj Konfiguracja Uwagi Wybór kończy konfigurowanie ustawień menu lub powoduje powrót do poprzedniego ekranu menu. Szybkie odnajdywanie opcji menu Menu [Aparat/Mikrofon] i [Konfiguracja] zawierają podkategorie. Wystarczy wybrać ikonę podkategorii, a na ekranie LCD zostanie wyświetlona lista menu w wybranej podkategorii. 1 Wybrać . 2 3 Wybrać kategorię. Wybrać odpowiednią opcję menu. Ikony podkategorii Gdy nie można wybrać jakiejś opcji menu Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są niedostępne. Przy próbie wyboru wyszarzonej opcji menu w kamerze wyświetlana jest informacja o przyczynie, która uniemożliwia jej wybór, lub instrukcje, w jakiej sytuacji daną opcję menu można ustawić. Dostosowywanie ustawień kamery Przewijanie opcji menu w górę lub w dół 33 PL