Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Grec

Maksymalny czas

Maksymalny czas nagrywania filmów oraz liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania są wyświetlane na ekranie (str. 47). Dostępny czas nagrywania zależy od warunków nagrywania, obiektu, [ Tryb NAGR]. Znaki towarowe „Handycam” i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „AVCHD”, „AVCHD Progressive”, logotyp „AVCHD” i logotyp „AVCHD Progressive” są znakami towarowymi firm Panasonic Corporation i Sony Corporation. „Memory Stick”, „ ”, „Memory Stick Duo”, „ ”, „Memory Stick PRO Duo”, „ ”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „ ”, „Memory Stick XC-HG Duo”, „ ”, „MagicGate”, „ ”, „MagicGate Memory Stick” i „MagicGate Memory Stick Duo” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. „x.v.Color” i „x.v.Colour” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „BIONZ” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Blu-ray Disc i Blu-ray są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association. Dolby i symbol double-D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Nazwy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 46 PL Intel, Intel Core i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation i jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Symbole „ ” i „PlayStation” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Computer Entertainment Inc. Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. MultiMediaCard jest znakiem towarowym firmy MultiMediaCard Association. Facebook i logo „f ” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Facebook, Inc. YouTube i logo YouTube są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc. Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w niniejszej pozycji mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Ponadto znaki i nie zawsze pojawiają się w niniejszej instrukcji. Możliwości konsoli PlayStation 3 można zwiększyć, pobierając aplikację na konsolę PlayStation 3 ze sklepu PlayStation Store (tam, gdzie jest dostępny.) Do pobrania aplikacji na konsolę PlayStation 3 wymagane jest posiadanie konta PlayStation Network. Dostępne tam, gdzie dostępny jest PlayStation Store.

Wskaźniki na ekranie Przy zmianie ustawień pojawiają się poniższe wskaźniki. Z lewej Wskaźnik Z lewej Na środku U dołu Z prawej Opis Przycisk MENU (33) Nagrywanie przy użyciu samowyzwalacza (34) Tryb Szeroki (35) Wprowadzanie (34) Opcja [Wykrywanie twarzy] ustawiona na [Wyłącz] (34) Opcja [Zdjęcie z uśmiechem] ustawiona na [Wyłącz] (34) Ręczne ustawianie ostrości (34) Wybór sceny (34) Balans bieli (34) Funkcja SteadyShot wyłączona (34) Tele makro (34) Destynacja (36) Inteligentna automatyka (wykrywanie twarzy/ wykrywanie sceny/ wykrywanie drgań kamery/wykrywanie dźwięku) (20) Na środku Wskaźnik Opis Ust. pok. slajd. Ostrzeżenie (38) Tryb odtwarzania (21) Z prawej Wskaźnik Opis 60i Jakość nagrywanego 720 obrazu (HD/MP4/STD), szybkość klatek (60p/50p/ 60i/50i), tryb nagrywania (PS/FX/FH/HQ/LP) i rozmiar filmu (35) 60min Poziom naładowania akumulatora Nośnik zapisu/ odtwarzania/edycji (16) 0:00:00 Licznik (godzina:minuta: sekunda) 00min Orientacyjny pozostały czas nagrywania 9999 Orientacyjna liczba 8,9M możliwych do zarejestrowania zdjęć i rozmiar zdjęcia (35) Folder odtwarzania 100/112 Numer aktualnie odtwarzanego filmu lub zdjęcia/Liczba wszystkich zarejestrowanych filmów lub zdjęć Podłączone zewnętrzne urządzenie pamięciowe (30) U dołu Wskaźnik Opis [Poz. odn. mikrofonu] niski (34) Opcja [Autored.szum wiatru] ustawiona na [Wyłącz] (34) Opcja [Głos z bliska] ustawiona na [Wyłącz] (34) Zoom wbud. mikrof. (34) 47 PL Pozostałe informacje/Indeks