Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation

4-447-521-31(1) Digital HD Video Camera Recorder Návod na používanie Bruksanvisning SK SE Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našich webových stránkach v sekcii Služby Zákazníkom. Pozrite tiež: Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/SonyInfo/Support/ Ghid de acţionare RO SK/SE/DK/FI/RO http://www.sony.net/ 2013 Sony Corporation Printed in China HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E/PJ320E/PJ380/PJ380E/ PJ390E

 • Page 2 and 3: Prečítajte si ako prvé SK Skôr
 • Page 4 and 5: UPOZORNENIE NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
 • Page 6 and 7: 2 3 Vyberte krajinu alebo oblasť.
 • Page 8 and 9: Poznámky Pre nasledujúce položk
 • Page 10 and 11: Vytvorenie disku v kvalite obrazu s
 • Page 12 and 13: Utiahnutie remienka na uchopenie P
 • Page 14 and 15: Nabíjanie batérie pomocou počít
 • Page 16 and 17: Vloženie pamäťovej karty Otvorte
 • Page 18 and 19: Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávani
 • Page 20 and 21: Prehrávanie Ak chcete získať inf
 • Page 22 and 23: Prehrávanie záberov v televízore
 • Page 24 and 25: Použitie projektora s počítačom
 • Page 26 and 27: Príprava počítača (Windows) Kon
 • Page 28 and 29: Ukladanie záberov v externom medi
 • Page 30 and 31: Prispôsobenie kamkordéra Použív
 • Page 32 and 33: REC Mode...........................
 • Page 34 and 35: Riešenie problémov Ak chcete zís
 • Page 36 and 37: 36 SK Batéria je takmer vybitá. T
 • Page 38 and 39: Ak z batérie vytečie kvapalný el
 • Page 40 and 41: Technické parametre Poznámka k li
 • Page 42 and 43: Sieťový adaptér striedavého pr
 • Page 44 and 45: Indikátory na obrazovke V strede V
 • Page 46 and 47: Register B Č D E I J K M N 46 SK B
 • Page 48 and 49: Läs detta först SE Innan du anv
 • Page 50 and 51: För information om din videokamera
 • Page 52 and 53:

  Hur denna handbok används Skillnad

 • Page 54 and 55:

  Innehållsförteckning Läs detta f

 • Page 56 and 57:

  Delar och kontroller Siffrorna inom

 • Page 58 and 59:

  Komma igång Ladda batteriet För i

 • Page 60 and 61:

  För information om din videokamera

 • Page 62 and 63:

  exFAT-systemet. Om du ansluter en e

 • Page 64 and 65:

  Flytta zoomspaken för att förstor

 • Page 66 and 67:

  Om du vill spela upp filmer långsa

 • Page 68 and 69:

  Använda den inbyggda projektorn (m

 • Page 70 and 71:

  Spara filmer och foton med en dator

 • Page 72 and 73:

  Koppla ifrån videokameran från da

 • Page 74 and 75:

  Spara bilder på en extern medieenh

 • Page 76 and 77:

  Menylistor Shooting Mode Camera/Mic

 • Page 78 and 79:

  USB Connect Setting.... Ställer in

 • Page 80 and 81:

  Självdiagnostik/ varningsindikator

 • Page 82 and 83:

  Nära tunerenheter, t.ex. TV-appara

 • Page 84 and 85:

  Tekniska specifikationer Laddning a

 • Page 86 and 87:

  Nätadapter AC-L200C/AC-L200D Förv

 • Page 88 and 89:

  Skärmindikatorer Höger Följande

 • Page 90 and 91:

  Læs dette først DK Før du tager

 • Page 92 and 93:

  DK Du kan finde flere oplysninger

 • Page 94 and 95:

  Sådan bruges denne vejledning I de

 • Page 96 and 97:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 98 and 99:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 100 and 101:

  Kom godt i gang Opladning af batter

 • Page 102 and 103:

  Du kan finde flere oplysninger om d

 • Page 104 and 105:

  Bemærkninger Et MultiMediaCard ka

 • Page 106 and 107:

  Bevæg zoomknappen for at forstørr

 • Page 108 and 109:

  Vælg / under pause for at afspille

 • Page 110 and 111:

  projektor (modeller med en projekto

 • Page 112 and 113:

  Lagring af film og billeder med en

 • Page 114 and 115:

  Sådan kobles videokameraet fra com

 • Page 116 and 117:

  Du kan finde flere oplysninger om d

 • Page 118 and 119:

  Menulister Shooting Mode Camera/Mic

 • Page 120 and 121:

  USB Connect Setting.... Indstiller

 • Page 122 and 123:

  Kontrollér, hvilket computermiljø

 • Page 124 and 125:

  Tunerenheder såsom tv eller radio

 • Page 126 and 127:

  Om opladning af det indbyggede, gen

 • Page 128 and 129:

  Projektor (HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/

 • Page 130 and 131:

  Skærmindikatorer MultiMediaCard e

 • Page 132 and 133:

  Indeks A B C D E F H I 44 DK Advars

 • Page 134 and 135:

  Lue tämä ensin FI Lue nämä ohj

 • Page 136 and 137:

  FI Lisätietoja videokameran mallis

 • Page 138 and 139:

  Tämän käyttöoppaan käyttämine

 • Page 140 and 141:

  Sisällysluettelo Lue tämä ensin.

 • Page 142 and 143:

  Sulkeissa ( ) olevilla sivuilla on

 • Page 144 and 145:

  Aloittaminen Akun lataaminen Lisät

 • Page 146 and 147:

  Lisätietoja videokameran mallista

 • Page 148 and 149:

  Huomautuksia MultiMediaCard-kortti

 • Page 150 and 151:

  Voit suurentaa tai pienentää kuva

 • Page 152 and 153:

  Valitse / tauon aikana, jos haluat

 • Page 154 and 155:

  Sisäisen projektorin käyttäminen

 • Page 156 and 157:

  Videoiden ja valokuvien tallentamin

 • Page 158 and 159:

  Videokameran irrottaminen tietokone

 • Page 160 and 161:

  Kuvien tallentaminen ulkoiselle tal

 • Page 162 and 163:

  Shooting Mode Movie................

 • Page 164 and 165:

  USB Connect Setting.... Asettaa yht

 • Page 166 and 167:

  ”PlayMemories Home” -ohjelmisto

 • Page 168 and 169:

  Lähellä virittimiä, kuten televi

 • Page 170 and 171:

  Tekniset tiedot Videokameran sisäi

 • Page 172 and 173:

  Verkkovirtalaite AC-L200C/AC-L200D

 • Page 174 and 175:

  Näytön ilmaisimet Seuraavat ilmai

 • Page 176 and 177:

  Citiţi mai întâi aceste informa

 • Page 178 and 179:

  Pentru informaţii despre modelul d

 • Page 180 and 181:

  Modul de utilizare a acestui manual

 • Page 182 and 183:

  Cuprins Citiţi mai întâi aceste

 • Page 184 and 185:

  Componente şi butoane Obiectiv (o

 • Page 186 and 187:

  Încărcarea acumulatorului Pentru

 • Page 188 and 189:

  Pentru informaţii despre modelul d

 • Page 190 and 191:

  Note O cartelă MultiMediaCard nu

 • Page 192 and 193:

  Deplasaţi cursorul de zoom pentru

 • Page 194 and 195:

  Dacă selectaţi repetat / în timp

 • Page 196 and 197:

  Utilizarea proiectorului încorpora

 • Page 198 and 199:

  Salvarea filmelor şi a fotografiil

 • Page 200 and 201:

  Dacă aplicaţia „PMB (Picture Mo

 • Page 202 and 203:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 204 and 205:

  Particularizarea camerei video Util

 • Page 206 and 207:

  Cal. imag./Dimens. Mod REC ........

 • Page 208 and 209:

  Altele/Index Depanare Pentru inform

 • Page 210 and 211:

  Temperatura acumulatorului este rid

 • Page 212 and 213:

  Atunci când nu utilizaţi camera v

 • Page 214 and 215:

  Specificaţii Cum să încărcaţi

 • Page 216 and 217:

  Adaptor de c.a. AC-L200C/AC-L200D C

 • Page 218 and 219:

  Apar următorii indicatori când sc