Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Kom godt i gang

Kom godt i gang Opladning af batteriet Du kan finde flere oplysninger om din videokameramodel på side: Funktioner og udstyr s. 6 1 Luk LCD-skærmen, og sæt batteriet i. Sæt rillen i videokameraet ud for batteriets fremspring, og skyd batteriet opad. Hvis du vil fjerne batteriet, skal du lukke LCD-skærmen, skubbe BATTudløserknappen (batteriet) og fjerne batteriet. Batteri 2 Slut vekselstrømsadapteren () og netledningen () til videokameraet og stikkontakten. Lampen POWER/CHG (opladning) bliver orange. Lampen POWER/CHG (opladning) slukkes, Jævnstrømsstik Til stikkontakten når batteriet er ladet helt op. Juster -mærket på jævnstrømsstikket, så det passer med det på DC IN -stikket POWER/CHGlampen (opladning) DC IN-stik 12 DK

Opladning af batteriet ved hjælp af computeren Kobl videokameraet til en kørende computer vha. Built-in USB Cable. Lampen POWER/CHG (opladning) bliver orange. Lampen POWER/CHG (opladning) slukkes, når batteriet er ladet helt op. Brug USB-tilslutningskablet, når Built-in USB Cable er for kort til forbindelsen. Built-in USB Cable Til stikkontakten Kom godt i gang Sådan oplades batteriet vha. en AC-UD10 USB-oplader/vekselstrømsadapter (sælges separat) Du kan oplade batteriet ved at koble det Built-in USB Cable til en stikkontakt ved hjælp af en AC-UD10 USB oplader/vekselstrømsadapter (sælges separat). Du kan ikke bruge en transportabel Sony CP-AH2R-, CP-AL- eller AC-UP100-strømforsyning (sælges separat) til at oplade videokameraet. Bemærkninger I standardindstillingen slukkes der automatisk for strømmen, hvis du ikke bruger kameraet i ca. 2 minutter, for a spare på batteriet ([Power Save], s. 32). Opladningstid Anslået tid (min.) for at oplade et helt afladet batteri (medfølger). NP-FV30 (forsynet med HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E): Når du bruger vekselstrømsadapteren: 115 min. Når du bruger en computer, der er forbundet med Built-in USB Cable*: 150 min. NP-FV50 (forsynet med HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E): Når du bruger vekselstrømsadapteren: 155 min. Når du bruger en computer, der er forbundet med Built-in USB Cable*: 280 min. De opladningstider, som vises herover, er målt, når videokameraet oplades ved en stuetemperatur på 25 °C. Det anbefales, at du oplader batteriet i et temperaturområde fra 10 °C til 30 °C. * Opladningstiderne måles uden brug af USB-tilslutningskablet. 13 DK