Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Indikátory na obrazovke

Indikátory na obrazovke V strede Vľavo Dolu Vľavo Indikátor 44 SK Pri zmene nastavení sa zobrazujú nasledujúce indikátory. Vpravo Význam Tlačidlo MENU (30) Nahrávanie pomocou samospúšte (31) Wide Mode (32) Fader (31) Funkcia [Face Detection] je nastavená na hodnotu [Off] (31) Funkcia [Smile Shutter] je nastavená na hodnotu [Off] (31) Manuálne zaostrenie (31) Scene Selection (31) White Balance (31) Funkcia SteadyShot je vypnutá (31) Tele Macro (31) Destination (33) Intelligent Auto (rozpoznávanie tvárí/ zisťovanie scény/zisťovanie chvenia kamery/detekcia zvuku) (19) V strede Indikátor Význam Slideshow Set Výstraha (35) Režim prehrávania (20) Vpravo Indikátor Význam 60i Kvalita nahrávaného 720 obrazu (HD/MP4/STD), frekvencia snímok (60p/50p/60i/50i), režim nahrávania (PS/FX/ FH/HQ/LP) a veľkosť videozáznamu (32) 60min Zostávajúca kapacita batérie Nahrávanie, prehrávanie alebo úprava média (15) 0:00:00 Počítadlo (hodiny:minúty: sekundy) 00min Odhadovaný zostávajúci čas nahrávania 9999 Približný počet fotografií, 8,9 M ktoré možno nasnímať, a veľkosť fotografií (32) Priečinok prehrávania 100/112 Aktuálne prehrávaný videozáznam alebo fotografia/celkový počet nahratých videozáznamov alebo fotografií Pripojenie k externému mediálnemu zariadeniu (28) Dolu Indikátor Význam [Micref Level] nízka (31) Funkcia [Auto Wind NR] je nastavená na hodnotu [Off] (31) Funkcia [Closer Voice] je nastavená na hodnotu [Off] (31) Blt-in Zoom Mic (31)

Low Lux (31) Spot Meter/Fcs (31)/Spot Meter (31)/ Exposure (31) Intelligent Auto (19) 101-0005 Názov údajového súboru Protect (32) Indikátory a ich pozície sú približné a môžu sa líšiť od toho, čo sa v skutočnosti zobrazuje na obrazovke. V závislosti od modelu kamkordéra sa môže stať, že niektoré indikátory sa nemusia zobraziť vôbec. Iné/Register 45 SK