Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Menylistor Shooting Mode

Menylistor Shooting Mode Camera/Mic 30 SE Movie........................................... Spelar in filmer. Photo........................................... Tar stillbilder. Manual Settings White Balance................. Ställer in färgbalansen i enlighet med inspelningsmiljön. Spot Meter/Fcs............... Justerar ljusstyrkan och skärpan samtidigt för det valda motivet. Spot Meter....................... Justerar ljusstyrkan på bilder till ett motiv på skärmen som du pekade på. Spot Focus........................ Justerar skärpan på ett motiv på skärmen som du pekade på. Exposure........................... Justerar ljusstyrkan för filmer och stillbilder. Om du väljer [Manual] ska du justera ljusstyrkan (exponeringen) med / . Focus.................................. Ställ in skärpan manuellt. Om du väljer [Manual] ska du välja för att ställa in skärpan för ett motiv i närheten och för att ställa in skärpan för ett motiv längre bort. Low Lux............................. Spelar in ljusa färgbilder i svag belysning. Camera Settings Scene Selection.............. Väljer en lämplig inspelningsinställning i enlighet med motivtypen, till exempel nattvy eller strand. Fader........................... Tonar in eller ut scener. Self-Timer................. Ställer in självutlösaren när videokameran är i stillbildstagningsläge. Tele Macro........................ Ställer in skärpan på motivet med bakgrunden oskarp. SteadyShot............... Ställer in SteadyShot-funktionen när filmer spelas in. SteadyShot............... Ställer in SteadyShot-funktionen när stillbilder tas. Digital Zoom................... Ställer in högsta zoomnivån för den digitala zoomen. Auto Back Light.............. Justerar automatiskt exponeringen för motiv i motljus. Face Face Detection................ Detekterar automatiskt ansikten. Smile Shutter................... Tar stillbilder automatisk då ett leende detekteras. Smile Sensitivity............. Ställer in känsligheten för detektering av leenden för Smile Shutterfunktionen. Microphone Closer Voice..................... Detekterar mänskliga ansikten och spelar in den associerade rösten tydligt. Blt-in Zoom Mic.............. Spelar in filmer med levande ljud som anpassas efter zoomläget. Auto Wind NR.................. Reducerar vindbrus som spelats in via den inbyggda mikrofonen. Micref Level...................... Ställer in mikrofonnivån för inspelning. Shooting Assist My Button......................... Tilldelar funktioner till My Button. Grid Line............................ Visar ramar som en guide för att säkerställa att motivet ligger rätt horisontellt eller vertikalt. Display Setting............... Ställer in hur länge ikoner eller indikatorer visas på LCD-skärmen.

Image Quality/Size REC Mode........................... Ställer in filminspelningsläget. Frame Rate......................... Ställer in bildfrekvensen för att spela in filmer. / / Setting.... Ställer in bildkvaliteten för inspelning av filmer. Wide Mode........................ Ställer in bildförhållandet vid filminspelning med STD-bildkvalitet (standard definition). x.v.Color.............................. Spelar in bilder med större färgomfång. Ställ in detta alternativ när du visar bilder på en TV som är kompatibel med x.v.Color. Image Size......................... Ställer in stillbildsstorleken. Playback Function Event View................................. Börjar spela upp bilder från Event View-skärmen. Highlight Movie....................... Startar Highlight-uppspelning eller uppspelningen av Highlight-scenarier som sparats i STD-bildkvalitet (standard definition). Scenario................................ Börjar spela upp de scenarier som sparats med Highlight-uppspelning. Edit/Copy Delete.......................................... Raderar filmer eller stillbilder. Protect......................................... Skyddar filmer eller stillbilder för att undvika radering. Copy*........................................... Kopierar bilder. Direct Copy................................ Kopierar bilder som sparats på videokameran till någon typ av extern medieenhet. Setup Media Settings Media Select*.................. Väljer typ av inspelningsmedium (s. 14). Media Info........................ Visar information på inspelningsmediet. Format............................... Raderar och formaterar alla data på inspelningsmediet. Repair Img. DB F............. Reparerar bilddatabasfilen på inspelningsmediet (s. 35). File Number..................... Ställer in hur filnummer tilldelas stillbilder. Playback Settings Data Code......................... Visar information som spelades in automatisk vid inspelningen. Volume.............................. Justerar volymen på uppspelningsljudet. Download Music**........ Laddar ned filer med din favoritmusik från datorn till videokameran (medan videokameran är ansluten till datorn) som kan spelas upp tillsammans med scener i Highlight-uppspelning. Empty Music**................ Raderar alla musikfiler. Connection TV Type.............................. Omvandlar signalen beroende på den anslutna TV:n (s. 21). HDMI Resolution............ Väljer upplösning för utsignalen för bilden när du ansluter videokameran till en TV med HDMI-kabeln. CTRL FOR HDMI.............. Ställer in om TV:ns fjärrkontroll ska användas eller inte när videokameran är ansluten till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV med HDMI-kabeln. USB Connect.................... Välj detta alternativ om inga anvisningar visas på LCD-skärmen när du ansluter videokameran till en extern enhet via USB. 31 SE Anpassa videokameran