Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Självdiagnostik/

Självdiagnostik/ varningsindikatorer ”PlayMemories Home” kan inte installeras. En Internet-anslutning krävs för att installera ”PlayMemories Home”. Kontrollera datormiljön eller installeringsproceduren som krävs för att installera ”PlayMemories Home”. ”PlayMemories Home” fungerar inte korrekt. Avsluta ”PlayMemories Home” och starta om datorn. Datorn känner inte av videokameran. Koppla bort alla USB-enheter från datorns USB-uttag utom tangentbordet, musen och videokameran. Koppla bort den Built-in USB Cable från datorn och starta om datorn, anslut sedan datorn och videokameran igen i rätt ordning. När både den Built-in USB Cable och videokamerans USB-uttag är anslutna till externa enheter samtidigt, koppla bort den som inte är ansluten till en dator. 34 SE För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 6 Kontrollera följande om indikatorer visas på LCD-skärmen. Om problemet kvarstår även efter att du har gjort några försök att åtgärda det ska du kontakta en Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad. I detta fall ska du när du kontaktar dem förse dem med numret på felkoden som börjar med C eller E. Det kan hända att en melodi spelas när vissa varningsindikatorer visas på skärmen. C:04: Du använder ett batteri som inte är av typen ”InfoLITHIUM” (V-serien). Använd ett ”InfoLITHIUM”-batteri (V-serien) (s. 12). Anslut likströmsproppen (DC) på nätadaptern till DC IN-kontakten på videokameran och se till att den sitter ordentligt (s. 12). C:06: Batteriets temperatur är hög. Byt batteri eller placera det på en sval plats. C:13: / C:32: Koppla bort strömkällan. Anslut den igen och använd videokameran igen. E:: Följ stegen från på sidan 33. Batteriet är nästan urladdat. Batteriets temperatur är hög. Byt batteri eller placera det på en sval plats.

Om hantering av videokameran Inget minneskort är isatt (s. 15). När indikatorn blinkar finns det inte tillräckligt med ledigt utrymme för inspelning av bilder. Radera onödiga bilder (s. 20) eller formatera minneskortet efter att du lagrat bilder på annat medium (s. 31). Bilddatabasfilen kan vara skadad. Kontrollera databasfilen genom att välja [Setup] [ Media Settings] [Repair Img. DB F.] inspelningsmediet (modeller med internminne). För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 6 Användning och underhåll Videokameran är varken dammsäker, stänkskyddad eller vattentät. Håll inte videokameran i följande delar och inte heller i skydden till kontakterna. LCD-skärm Batteri Minneskortet är skadat. Formatera minneskortet med videokameran (s. 31). Built-in USB Cable Ett inkompatibelt minneskort är isatt (s. 15). Minneskortet är skrivskyddat. Åtkomsten till minneskortet begränsades på en annan enhet. Greppet om videokameran är inte stadigt nog, därför uppkommer kameraskakningar lätt. Håll videokameran stadigt med båda händerna när du tar bilden. Lägg märke till att indikatorn för kameraskakning inte slocknar. Inspelningsmediet är fullt. Stillbilder kan inte spelas in under bearbetning. Vänta en stund och spela sedan in. Rikta inte videokameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsfel på videokameran. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned. Använd eller förvara inte videokameran eller tillbehören på följande platser: Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt. Utsätt dem aldrig för temperaturer som överstiger 60 C, t.ex. i direkt solljus, nära ett värmeelement eller i en bil som står parkerad i solen. Det kan orsaka funktionsfel och deformera kameran eller tillbehören. Nära starka magnetfält eller där de utsätts för vibrationer. Det kan orsaka funktionsfel på videokameran. Nära starka radiovågor eller strålning. Under sådana förhållanden är det inte säkert att videokameran kan skapa felfria inspelningar. 35 SE Övrigt/Sakregister