Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Finlandais

Nära tunerenheter,

Nära tunerenheter, t.ex. TV-apparater eller radio. Brus kan uppstå. På sandstränder eller där det är mycket dammigt. Om sand eller damm kommer in i videokameran kan det orsaka funktionsfel. I värsta fall kan det uppstå fel som inte går att reparera. I närheten av fönster eller utomhus, där LCD-skärmen eller objektivet kan utsättas för direkt solljus. Det här skadar LCD-skärmen. Vare sig du driver videokameran med likström (DC) eller växelström (AC) bör du använda de tillbehör som anges i den här bruksanvisningen. Videokameran får inte bli blöt, t.ex. av regn eller havsvatten. Om videokameran blir blöt kan det leda till funktionsfel. I värsta fall kan det uppstå fel som inte går att reparera. Om något föremål eller någon vätska kommer in i videokameran bör du genast koppla bort den från all strömförsörjning och låta en Sony-återförsäljare kontrollera den innan du använder den igen. Hantera videokameran varsamt, montera inte isär den, modifiera den inte, utsätt den inte för stötar eller slag, tappa den inte och trampa inte på den. Var särskilt försiktig med objektivet. Låt LCD-skärmen vara stängd när du inte använder videokameran. Använd inte videokameran när den är inlindad i ett föremål, t.ex. en handduk. Greppa kontakten när du kopplar bort nätkabeln, dra aldrig i själva kabeln. Skada inte nätkabeln genom att t.ex. placera något tungt på den. Använd inte ett deformerat eller skadat batteri. Håll metallkontakterna rena. Om det har läckt batterivätska från batteriet: Kontakta närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Tvätta bort vätska som du eventuellt fått på huden. Om du fått batterivätska i ögonen ska du omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten och sedan kontakta en läkare. 36 SE När du inte använder videokameran under en längre tid Starta videokameran och låt den gå igenom proceduren för inspelning och uppspelning av bilder ungefär en gång i månaden så bibehåller du den i optimalt skick under lång tid. Töm batteriet helt innan du lägger undan det. Angående videokamerans/batteriets temperatur Videokameran har ett inbyggt skydd som aktiveras om videokameran eller batteriet blir extremt varmt eller kallt vilket gör att du kanske inte kan spela in eller spela upp i dessa situationer. I så fall visas en indikator på LCD-skärmen. Anmärkningar om laddning via USBkabeln Det går eventuellt inte att ladda med alla datorer. Om du ansluter videokameran till en bärbar dator som inte är ansluten till en strömkälla, kommer laddningen i datorns batteri att fortsätta att förbrukas. Lämna inte videokameran ansluten till en dator på det här sättet. Ingen garanti ges för laddning med ett eget monterat datorsystem, en dator som konverterats eller via en USB-hubb. Videokameran fungerar eventuellt inte korrekt beroende på vilken USB-enhet som används med datorn. När videokameran är ansluten till en dator eller tillbehör Formatera inte inspelningsmediet i videokameran med en dator. Om du gör det kanske videokameran inte fungerar som den ska.

När du ansluter videokameran till en annan enhet med en kommunikationskabel måste du se till att du vänder kontakten rätt. Om du tvingar in kontakten i anslutningen kan anslutningen skadas vilket kan leda till funktionsfel i videokameran. När videokameran är ansluten till andra enheter via en USB-anslutning och videokamerans ström är på, ska du inte stänga LCD-skärmen. Bilddata som har spelats in kan förloras. Anmärkningar om extra tillbehör Vi rekommenderar att du använder äkta Sony-tillbehör. Äkta Sony-tillbehör är kanske inte tillgänglig i vissa länder/regioner. Om hantering av LCD-skärmen Rengöra höljet och projektorlinsen (modeller med en projektor) Torka varsamt av höljet och linsen med en mjuk duk, till exempel en rengöringsduk eller en rengöringsduk för glasögon. Om höljet och projektorlinsen är mycket smutsiga, rengör videokamerans hölje och linsen med en mjuk duk som fuktats med vatten och torka därefter av höljet och projektorlinsen med en mjuk torr duk. Undvik följande så att inte höljet deformeras, ytan skadas eller linsen repas: Kemikalier som t.ex. thinner, bensin, alkohol, kemiska dukar, myggmedel, insektsmedel och solskyddsmedel Hantera videokameran med rester av sådana ämnen på händerna Lämna videokameran i kontakt med gummieller vinylföremål under en längre tid Om du lämnar fingeravtryck, handkräm etc. på LCD-skärmen kan LCD-skärmens ytbeläggning lätt lossna. Torka av sådant så snart som möjligt. Om du torkar av LCD-skärmen kraftigt med en servett etc. kan LCD-skärmens yta repas. Om LCD-skärmen smutsas ned av fingeravtryck eller damm rekommenderas du att varsamt ta bort det från skärmen och därefter rengöra den med en mjuk duk etc. LCD-skärm Tryck inte hårt på LCD-skärmen, då det kan göra att färgerna ser ojämna ut eller orsaka andra skador. Om du använder videokameran i kyla kan det hända att bilderna på LCD-skärmen släpar efter. Det är inte ett tecken på att något är fel. När du använder videokameran kan baksidan av LCD-skärmen bli varm. Det är inte ett tecken på att något är fel. Hur du sköter och förvarar objektivet Torka av objektivets yta med en mjuk duk i följande fall: När det har kommit fingeravtryck på linsytan När det är varmt och fuktigt När objektivet utsatts för salthaltig luft, t.ex. i närheten av havet Förvara det på en väl ventilerad plats; en plats som varken är smutsig eller dammig. Du förhindrar mögelbildning genom att periodvis rengöra objektivet på det sätt som beskrivits ovan. Övrigt/Sakregister 37 SE