Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Portugais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Portugais

Aan de slag De accu

Aan de slag De accu opladen Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel: Functies en apparatuur p. 8 1 Sluit het LCD-scherm en bevestig de accu. Breng de inkeping op de camcorder op één lijn met het uitstekende deel op de accu en schuif de accu vervolgens omhoog. Sluit het LCD-scherm, verschuif de BATT (accu)-ontgrendelingsknop en verwijder de accu. Accu 2 Sluit de netspanningsadapter () en het netsnoer () aan op uw camcorder en steek de stekker in het stopcontact. Het POWER/CHG (opladen)-lampje brandt oranje. DC-stekker Naar het stopcontact Als het POWER/CHG (opladen)-lampje uitgaat, is de accu volledig opgeladen. Breng de markering op de DCstekker tegenover die op de DC IN-aansluiting POWER/CHG DC IN-aansluiting (opladen)-lampje 14 NL

De accu opladen met uw computer Sluit de camcorder aan op een ingeschakelde computer met de ingebouwde USB-kabel. Het POWER/CHG (opladen)-lampje brandt oranje. Als het POWER/CHG (opladen)-lampje uitgaat, is de accu volledig opgeladen. Gebruik de kabel voor ondersteuning van de USBaansluiting wanneer de ingebouwde USB-kabel van de camcorder te kort is voor aansluiting. Ingebouwde USB-kabel Naar het stopcontact Aan de slag De accu opladen met een AC-UD10 USB-lader/netspanningsadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) U kunt de accu opladen door de ingebouwde USB-kabel aan te sluiten op een stopcontact met behulp van een AC-UD10 USB-lader/netspanningsadapter (afzonderlijk verkrijgbaar). De camcorder kan niet worden opgeladen met een Sony CP-AH2R, CP-AL of AC-UP100 draagbare voeding (afzonderlijk verkrijgbaar). Opmerkingen Uw camcorder wordt standaard automatisch uitgeschakeld om de accu te sparen, als hij ongeveer 2 minuten niet wordt bediend ([Stroombesparing], p. 35). Oplaadduur Vereiste tijd (in minuten) bij benadering als u een volledig ontladen accu (bijgeleverd) volledig wilt opladen. NP-FV30 (geleverd bij HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E): Bij het gebruik van de netspanningsadapter: 115 min. Bij het gebruik van uw computer als deze aangesloten is via de ingebouwde USB-kabel*: 150 min. NP-FV50 (geleverd bij HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E): Bij het gebruik van de netspanningsadapter: 155 min. Bij het gebruik van uw computer als deze aangesloten is via de ingebouwde USB-kabel*: 280 min. De bovenstaande laadtijden zijn gemeten wanneer de camcorder wordt opgeladen bij een kamertemperatuur van 25 °C. Wij raden aan de accu op te laden bij een temperatuur van 10 °C tot 30 °C. * De laadtijden zijn gemeten zonder gebruik te maken van de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting. 15 NL