Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Serbe

Sadržaj 2 VAŽNE

Sadržaj 2 VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE....................................................3 Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide)........................11 11 Kako upotrebljavati ovo uputstvo......................................................................12 Razlike u funkcijama..............................................................................12 Razlike u opremi....................................................................................12 Delovi i kontrole.................................................................................................16 Punjenje baterije...............................................................................................18 a......................................................19 Podešavanje..................................................................................................... 20 Priprema kamkordera............................................................................20 Promena medija za snimanje (modeli sa 20 Postavljanje memorijske kartice......................................................... 21 Snimanje/reprodukcija Snimanje...........................................................................................................23 Zumiranje...............................................................................................24 Reprodukcija.....................................................................................................25 Reprodukcija snimaka na TV prijemniku..........................................................27 Upotreba a projektorom)................................28 Memorisanje video Reprou.................................................................30 30 Softver za Mac.......................................................................................30 a (Windows).......................................................................... 31 a.................................................................... 31 Instaliranje softvera 31 Otvaranje softvera "PlayMemories Home"......................................................32 Memorisanje snimaka na spoljni 14 Kreiranje diska sa standard 33 Za memorisanje high definition (HD) snimaka................................................. 34

podešavanje kamkordera Ostalo Upotreba menija...............................................................................................35 Liste menija......................................................................................................36 aju problema.......................................................................................... 39 40 Rukovanje kamkorderom.................................................................................41 45 Indikatori na ekranu......................................................................................... 48 15