Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Serbe

Pre upotrebe u uputstvo

Pre upotrebe u uputstvo i . Beleška za korisnika Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani broj na dole m mestu. Ove brojeve upotrebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavca u vezi ovog proizvoda. Broj modela HDR Serijski broj Broj modela AC Serijski broj Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog "opasnog koji može biti dovoljno snažan da predstavlja udara. Ovaj simbol upozorava na prisustvo važnih uputstava za upotrebu i održavanje (servisiranje) u uputstvu UPOZORENJE Kako biste smanjili opasnost od ajte posude , poput vaza. Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, na primer od svetla, otvorenog plamena i sl. 2

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE . OPASNOST – ZA SMANJENJE RIZIKA . . . Pridržavajte se svih upozorenja. Pridržavajte se svih uputstava. u blizini vode. om krpom. Nemojte blokirati ventilacione otvore. Ure Nemojte postavljati u blizini izvora toplote, poput radijatora, gre generišu toplotu Nemojte menjati sigurnosnu funkciju a uzemljenjem. Polarizovani ima dva kontakta od kojih je jedan širi od drugog. Ua uzemljenjem ima dva kontakta i kontakt za uzemljenjekontakt služe u svrhu vaše sigurn mrežni kabl nema odgovarene. Zaštitite mrežni kabl kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u b mestu gd olica, treba pripaziti kod premeš . nevremena sa grmljavinom ili ako ga vreme. izlaganja kiši il 3