Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Serbe

Odlaganje starih i

Odlaganje starih i (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja) Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži ozna odlagati da bude mestu zke opreme. Pravilnim odlaganjem starog štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdra odlaganjem proizvoda. Reciklažom materijala pomanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod. Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja) Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži uz ovaj proizvod ne sme odlagati kao uz ovu oznaku može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem starih baterija pomažete u spr posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do ravilnim odlaganjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u . razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu s baterijom, njenu zamenu treba poveriti iskljuenom servisu. Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog radnog veka, odnesite je na elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bate odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod. 8

Za više informacija o modelu vašeg : Funkcije i dodatna oprema str. 12 9