Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Slovénien

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Slovénien

Baterijo lahko s

Baterijo lahko s pomočjo omrežnega napajalnika, priloženega kameri, polnite tudi v drugih državah z napetostjo med AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60Hz. Ne uporabljajte elektronskega napetostnega transformatorja. 18 SL Polnjenje baterije v tujini

Vklop videokamere in nastavitev datuma in ure 1 Odprite LCD zaslon in vklopite videokamero. 2 Izberite želeni jezik in izberite [Next]. Pritisnite na tipko na LCD zaslonu. Pri modelu HDR-CX- 190E tipko izberite z večfunkcijskim izbirnikom. Uvod 3 S tipkama / izberite želeno geografsko področje in izberite [Next]. 4 Nastavite [Summer Time], izberite format datuma in nastavite datum in uro. • Če [Summer Time] nastavite na [ON], se ura prestavi za eno uro naprej. • Pri nastavitvi datuma in ure izberite želeno postavko in s tipkama / spremenite vrednost. • Ko izberete , je nastavitev datuma in ure končana. HDR-CX200E/CX210E/PJ200E HDR-CX190E 19 SL