Views
3 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Slovénien

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Mode d'emploi Slovénien

Nastavitev videokamere

Nastavitev videokamere Uporaba menijev Videokamera ima pod vsako od šestih kategorij, več različnih postavk. Shooting Mode (postavke za izbiro načina snemanja) stran 58 Camera/Mic (postavke za prilagojeno snemanje) stran 58 Image Quality/Size (postavke za nastavitev kakovosti in velikosti slike) stran 59 Playback Function (postavke za predvajanje) stran 59 Edit/Copy (postavke za urejanje) stran 59 Setup (druge nastavitvene postavke) stran 59 1 Izberite . 2 Izberite kategorijo. 3 Izberite želeno postavko menija. Premikanje po postavkah menija navzgor ali navzdol Opomba • Za dokončanje nastavitve ali za vrnitev na zaslon prejšnjega menija izberite . 56 SL

Hitro iskanje postavke menija Menija [Camera/Mic] in [Setup] sta sestavljena iz podkategorij. Izberite simbol podkategorije, tako da se na LCD zaslonu prikaže seznam menijev. Simboli podkategorij Če ne morete izbrati postavke menija Sivo obarvane postavke menija ali nastavitve niso na voljo. Če izberete sivo obarvano postavko menija, bo videokamera prikazala razlog zakaj ni mogoče izbrati postavke menija ali navodila, kako lahko nastavite postavko menija. Nastavitev videokamere 57 SL