Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Bemærkninger Et

Bemærkninger Et MultiMediaCard kan ikke bruges med dette videokamera. Film, der er optaget på "Memory Stick XC-HG Duo" og SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres eller afspilles på computere eller AV-enheder, der ikke understøtter exFAT*-filsystemet, når videokameraet kobles til disse enheder ved hjælp af USB-kablet. Bekræft på forhånd, at det tilsluttede udstyr understøtter exFAT-systemet. Hvis du forbinder udstyr, som ikke understøtter exFAT-systemet, og formatskærmen vises, skal du ikke udføre dette format. Alle de data, som er optaget, går tabt. * exFAT er et filsystem, som bruges til "Memory Stick XC-HG Duo"- og SDXC hukommelseskort. 16 DK

Optagelse/afspilning Optagelse Du kan finde flere oplysninger om din videokameramodel på side: Funktioner og udstyr s. 6 1 Åbn LCD-skærmen, og vælg [MODE] den ønskede optagetilstand. Film: Billede: 2 Film: Tryk på START/STOP. Du kan tage billeder under optagelse af film ved at trykke på PHOTO (Dual Capture). Billede: Tryk på PHOTO. Sådan vises elementer på LCD-skærmen Elementerne på LCD-skærmen forsvinder, hvis du ikke betjener videokameraet i nogle sekunder, efter at du tænder videokameraet eller skifter mellem tilstanden for filmoptagelse og billedoptagelse. Tryk et vilkårligt sted undtagen på knapperne på LCD-skærmen for at få vist oplysninger om ikoner, der har praktiske optagefunktioner. W T STBY STBY 2h 25m 00:00:00 14h 48m 60i >9999 16:9 L 8.9M Bemærkninger Følgende tilstande indikeres, hvis der stadig skrives data på optagemediet efter afslutning af optagelsen. Mens dette foregår, må du ikke udsætte videokameraet for stød eller vibrationer eller fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren. Lampen for tilslutning (s. 15) lyser eller blinker Medieikonet i LCD-skærmens øverste højre hjørne blinker MODE AUTO 17 DKOptagelse/afspilning