Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sådan kobles

Sådan kobles videokameraet fra computeren 1 Klik på ikonet i nederste højre del af computerens skrivebord [Safely remove USB Mass Storage Device]. 2 Vælg [Yes] på videokameraets skærm. 3 Frakobl USB-kablet. Hvis du bruger Windows 7 eller Windows 8, skal du klikke på og derefter klikke på . Bemærkninger Brug "PlayMemories Home"-softwaren, når du skal have adgang til videokameraet fra computeren. Der er ikke garanti for betjeningen, hvis du bruger data vha. anden software end "PlayMemories Home"-softwaren, eller direkte manipulerer filer og mapper fra en computer. Billeder kan ikke gemmes på visse diske afhængigt af den konfiguration, der er valgt i [ REC Mode]. Film, der er optaget i [60p Quality ](modeller med NTSCfarvesystem) / [50p Quality ](modeller med PAL-farvesystem) eller [Highest Quality ]- tilstanden kan kun gemmes på en Blu-ray-disk. Du kan ikke oprette en disk med film, der er optaget i [ MP4]-tilstanden. Videokameraet opdeler automatisk en billedfil, som overstiger 2 GB, og gemmer delene som separate filer. Alle billedfiler kan vises som separate filer på en computer. Filerne behandles imidlertid korrekt af videokameraets importfunktion og afspilningsfunktion eller "PlayMemories Home"-softwaren. Aktivering af "PlayMemories Home"-softwaren 1 2 Dobbeltklik på "PlayMemories Home"-ikonet på computerskærmen. Når du bruger Windows 8, skal du vælge "PlayMemories Home"-ikonet på startskærmen. Dobbeltklik på "PlayMemories Home Help Guide"-genvejsikonet på computerskærmen for at se, hvordan du kan bruge "PlayMemories Home". Når du bruger Windows 8, skal du vælge [PlayMemories Home Help Guide] i hjælpemenuen i "PlayMemories Home". Hvis ikonet ikke vises på computerskærmen, skal du kikke på [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] det ønskede element. Du kan få detaljer om "PlayMemories Home" ved at vælge ("PlayMemories Home Help Guide") i softwaren eller gå til "PlayMemories Home"-supportsiden (http://www.sony.co.jp/pmh-se/).

Lagring af billeder på en ekstern medieenhed Sådan oprettes en (STD)-disk i standardbilledkvalitet med en optager Tilslut dit videokamera til en diskoptager med et AV-kabel (sælges separat). Du kan kopiere billeder, der er afspillet på dit videokamera, på en disk eller videokassette. Bemærkninger Tilslut videokameraet til stikkontakten vha. vekselstrømsadapteren for denne betjening (s. 12). Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede medieenhed. Du kan ikke kopiere billeder til optagere, der er tilsluttet med et HDMI-kabel. Da kopieringen sker med analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten være en smule forringet. Film i HD-billedkvalitet (HD) kopieres i standarddefinitionsbilledkvalitet (STD). Hvis du tilslutter en monoenhed, skal det gule stik på AV-kabel (sælges separat) sluttes til videoindgangsstikket, og det røde stik (højre kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal sluttes til enhedens lydindgangsstik. 1 Indsæt optagemediet i optageenheden (en diskoptager osv.). Hvis din optageenhed har en indgangsvælger, skal den indstilles til input. 2 Tilslut dit videokamera til optagerenheden med et AV-kabel (sælges separat). AV-kabel (sælges separat) Rød Hvid Gul Signalflow Tilslut videokameraet til optageenhedens indgangsstik. 3 Start afspilningen på videokameraet, og optag på optageenheden. 4 Når overførslen er afsluttet, skal du stoppe optageenheden og derefter videokameraet. Kopiering af oplysninger om dato og klokkeslæt: [Data Code] (s. 31) Brug af visningsenhed med 4:3-skærmformat: [TV Type] (s. 31) Lagring af billeder på en ekstern medieenhed 27 DK