Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Du kan finde flere

Du kan finde flere oplysninger om din videokameramodel på side: Funktioner og udstyr s. 6 Lagring af billeder på en ekstern medieenhed i HDkvalitet (HD) Du kan gemme film og billeder på en ekstern medieenhed (USB- 1 28 DK lagringsenheder) såsom et eksternt harddiskdrev. De følgende funktioner er tilgængelige, når du har gemt dine billeder på en ekstern medieenhed. Du kan forbinde dit videokamera og den eksterne medieenhed og derefter afspille billeder, der er gemt på den eksterne medieenhed. Du kan forbinde computeren og den eksterne medieenhed og importere billeder til computeren ved hjælp af "PlayMemories Home"-softwaren (s. 26). Bemærkninger Til denne handling skal du bruge et USB adapterkabel VMC-UAM2 (sælges separat). Tilslut vekselstrømsadapteren og netledningen til DC IN-stikket på videokameraet og stikkontakten. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med den eksterne medieenhed. Tilslut dit videokamera og den eksterne medieenhed med USBadapterkabel (sælges separat). 2 USB-adapterkabel VMC-UAM2 (sælges separat) Vælg [Copy.] på videokameraets skærm. Film og billeder, der lagres på hukommelseskortet, og som endnu ikke er gemt på en ekstern medieenhed, kan nu gemmes på den tilsluttede medieenhed. Denne handling er kun tilgængelig, når der er billeder, som er optaget for nylig, i videokameraet. Hvis du vil frakoble den eksterne medieenhed, skal du vælge , mens videokameraet er i standbytilstand for afspilning (enten Event View eller Event Index vises).

Tilpasning af videokameraet Brug af menuer Videokameraet har adskillige menuelementer under hver af de seks menukategorier. Shooting Mode Camera/Mic Image Quality/Size Playback Function Edit/Copy Setup Sådan finder du hurtigt et menuelement Menuerne [Camera/Mic] og [Setup] har underkategorier. Vælg ikonet for underkategorien, så LCD-skærmen viser listen over menuer i den valgte underkategori. 1 Vælg . Ikoner for underkategorier 2 Vælg en kategori. MENU Shooting Mode Camera/Mic Image Quality/Size Playback Function Edit/Copy Setup Når du ikke kan vælge et menuelement Nedtonede menuelementer eller indstillinger kan ikke vælges. Når du vælger et nedtonet menuelement, viser videokameraet, hvorfor du ikke kan vælge menuelementet eller angiver, under hvilken betingelse du kan indstille menuelementet. Tilpasning af videokameraet 3 Vælg det ønskede menuelement. Shooting Mode STBY Movie Photo Edit/Copy Ruller menuelementerne op eller ned Delete Protect Copy Direct Copy Bemærkninger Vælg for at afslutte indstillingen af menuen eller vende tilbage til den forrige menuskærm. 29 DK