Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

USB Connect Setting....

USB Connect Setting.... Indstiller tilslutningstilstanden, når videokameraet er tilsluttet en computer eller en USB-enhed. USB LUN Setting............. Indstiller videokameraet for at forbedre kompatibiliteten af en USBtilslutning ved at begrænse USB-funktioner. General Settings Beep................................... Indstiller om videokameraets bipper eller ej under betjening. LCD Brightness .............. Justerer lysstyrken for LCD-skærmen. Power On By LCD........... Indstiller kameraet til at tænde automatisk, når du åbner LCD-skærmen. Language Setting.......... Indstiller visningssproget (s. 4). Calibration........................ Kalibrerer berøringsskærmen. Battery Info...................... Viser den omtrentlige resterende batteritid. Power Save....................... Indstiller LCD-skærmen og kameraet, så det slukkes automatisk. Initialize............................. Initialiserer alle indstillinger til standardindstillinger. Demo Mode..................... Indstiller afspilningen af demonstrationsvideoen om videokameraets funktioner. Clock Settings Date & Time Setting...... Indstiller dato og klokkeslæt. Area Setting..................... Justerer tidsforskel uden at stoppe uret (s. 14). * HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E ** HDR-CX320/CX380/PJ380 32 DK

Andre/Indeks Fejlfinding Du kan finde flere oplysninger om din videokameramodel på side: Funktioner og udstyr s. 6 Hvis du har problemer med videokameraet, skal du følge nedenstående trin. Kontrollér listen (s. 33 til 35), og undersøg videokameraet. Afbryd strømmen, tilslut strømmen igen efter ca. 1 minut, og tænd for videokameraet. Vælg [Setup] [ General Settings] [Initialize]. Hvis du vælger [Initialize], nulstilles alle indstillinger, herunder indstillinger for ur. Kontakt din Sony-forhandler eller dit lokale autoriserede Sonyservicecenter. Det kan være nødvendigt at initialisere eller ændre videokameraets aktuelle interne hukommelse (modeller med intern hukummelse) afhængigt af problemet. Hvis det skulle være tilfældet, slettes data, som er lagret i den indbyggede hukommelse. Sørg for at gemme dataene i den indbyggede hukommelse på et andet medie (sikkerhedskopi), før du sender videokameraet til reparation. Vi erstatter ikke tab af data i den indbyggede hukommelse. Under reparationen kontrollerer vi muligvis en lille del af de data, som er gemt i den indbyggede hukommelse, for at undersøge problemet. Din Sony-forhandler vil dog hverken kopiere eller beholde dine data. Se "Handycam"-brugervejledning (s. 5) for at få yderligere oplysninger om videokameraets symptomer og "PlayMemories Home Help Guide" (s. 26), når videokameraet tilsluttes en computer. Der er ingen strøm. Sæt et opladet batteri på videokameraet (s. 12). Vekselstrømsadapterens stik er taget ud af stikkontakten. Sæt det i stikkontakten (s. 12). Videokameraet fungerer ikke, selvom det er tændt. Det tager nogle få sekunder for videokameraet at blive klar til at optage, efter at der er tændt for det. Dette er ikke en fejl. Tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, eller fjern batteriet. Tilslut igen efter ca. 1 minut. Videokameraet bliver varmt. Videokameraet bliver muligvis varmt under brug. Dette er ikke en fejl. Strømmen afbrydes pludseligt. Brug vekselstrømsadapteren (s. 12). I standardindstillingen slukker videokameraet selv, når der ikke udføres handlinger i ca. 2 minutter ([Power Save]) (s. 32), eller tænd for strømmen igen. Oplad batteriet (s. 12). Der optages ikke billeder, når der trykkes på START/STOP eller PHOTO. Afspilningsskærmen vises. Stop afspilningen, og vælg [Shooting Mode] [ Movie] eller [ Photo]. Dit videokamera gemmer det billede, som du lige har optaget på optagemediet. Du kan ikke foretage en ny optagelse i denne periode. Optagemediet er fyldt op. Slet overflødige billeder (s. 20). Det samlede antal filmsekvenser eller billeder overstiger videokameraets optagekapacitet. Slet overflødige billeder (s. 20). "PlayMemories Home" kan ikke installeres. Det kræver, at man har en internetforbindelse for at installere "PlayMemories Home". 33 DK Andre/Indeks