Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Lähellä virittimiä,

Lähellä virittimiä, kuten televisiota tai radiota. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä. Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos videokameran sisään pääsee hiekkaa tai pölyä, videokamera voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi korjata. Ikkunoiden lähellä tai ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö tai objektiivi voi olla alttiina suoralle auringonvalolle. Tämä vaurioittaa LCD-näyttöä. Käytä tasavirta- tai vaihtovirtakäytössä tässä käyttöohjeessa suositeltuja varusteita. Suojaa videokamera kastumiselta, kuten sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi korjata. Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai nestettä, irrota videokamera virtalähteestä ja vie se Sony-jälleenmyyjän tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä kolhi, pudota tai tallo kameraa). Älä pura videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia. Varo erityisesti objektiivia. Pidä LCD-näyttö suljettuna, kun et käytä videokameraa. Älä käytä videokameraa käärittynä esimerkiksi pyyhkeeseen. Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina pistokkeesta, älä johdosta. Älä aseta verkkovirtajohdon päälle painavia esineitä, jotta se ei vioitu. Älä käytä epämuodostunutta tai vaurioitunutta akkua. Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina. Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt vuotamaan, toimi seuraavasti: Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon. Pese iholle päässyt neste pois. Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiin, huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. 36 FI Jos videokameraa ei aiota käyttää pitkään aikaan Jotta videokamera pysyisi optimaalisessa tilassa pitkään, käynnistä se ja suorita tallennuksia ja toistoja vähintään kerran kuukaudessa. Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun varastointia. Huomautus videokameran/akun lämpötilasta Jos videokameran tai akun lämpötila muuttuu poikkeuksellisen korkeaksi tai matalaksi, tallennus tai toisto videokameralla voi estyä. Tämä johtuu siitä, että videokameran suojaustoiminnot voivat aktivoitua näissä tilanteissa. Tässä tapauksessa LCD-näyttöön tulee ilmaisin. Huomautuksia lataamisesta USBkaapelilla Lataaminen ei välttämättä onnistu kaikilla tietokoneilla. Jos kytket videokameran kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole kytketty sähköverkkoon, tietokoneen akun varaus heikkenee. Älä jätä videokameraa kytketyksi tietokoneeseen tällä tavalla. Lataamisen onnistumista itse kootun tai muunnetun tietokoneen tai USB-keskittimen kautta ei taata. Tietokoneessa käytetystä USBlaitteesta riippuen videokamera ei ehkä toimi oikein. Kun videokamera on kytketty tietokoneeseen tai lisävarusteisiin Älä yritä alustaa videokameran tallennusvälinettä tietokoneella. Muutoin videokamera ei ehkä toimi oikein.

Kun kytket videokameran toiseen laitteeseen tietoliikennekaapelilla, varmista, että liitin on oikeassa asennossa. Jos työnnät liittimen liitäntään väkisin, liitäntä vioittuu ja videokameraan voi tulla toimintahäiriö. Kun videokamera on kytketty toisiin laitteisiin USB-yhteydellä ja videokameran virta on kytketty, älä sulje LCD-paneelia. Tallennetut kuvatiedot voidaan menettää. Huomautuksia lisävarusteista Suosittelemme aitojen Sony-varusteiden käyttöä. Aitoja Sony-varusteita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa. LCD-näytön käsittely Kotelon ja projektorin linssin puhdistaminen (Mallit, joissa on projektori) Pyyhi kotelo ja linssi varovasti pehmeällä liinalla, kuten silmälasinpuhdistusliinalla. Jos videokameran kotelo ja projektorin linssi ovat kovin likaisia, puhdista ne pehmeällä, kevyesti veteen kostutetulla liinalla ja pyyhi ne sitten kuivalla, pehmeällä liinalla. Vältä seuraavaa, jotta kotelo ei vaurioidu, jotta pinnoite ei vioitu ja jotta linssi ei naarmuunnu: Älä käsittele laitetta ohentimilla, bensiinillä, alkoholilla, kemikaaleilla käsitellyillä liinoilla, hyönteissuihkeilla tai aurinkovoiteilla Älä kosketa laitetta, jos käsissäsi on edellä mainittuja aineita Älä jätä videokameraa kosketuksiin kumi- tai vinyyliesineen kanssa pitkäksi ajaksi Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä, käsirasvaa tai vastaavia, LCD-näytön pinnoite irtoaa helposti. Pyyhi näyttö puhtaaksi mahdollisimman pian. Jos pyyhit LCD-näyttöä voimakkaasti esimerkiksi paperiliinalla, LCD-näytön pinnoite saattaa naarmuuntua. Jos LCD-näyttö likaantuu sormenjäljistä tai pölystä, on suositeltavaa puhdistaa näyttö pehmeällä liinalla. LCD-näyttö Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä seurauksena voi olla värivirheitä tai muita vahinkoja. Jos käytät videokameraa kylmässä ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta. Videokameran käytön aikana LCD-näytön takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta. Objektiivin hoitaminen ja säilyttäminen Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla, jos: objektiivin pinnalla on sormenjälkiä käytät objektiivia kuumassa tai kosteassa paikassa käytät objektiivia suolapitoisessa ympäristössä, kuten meren rannalla Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa, jossa ei ole likaa eikä pölyä. Puhdista objektiivi säännöllisesti ja säilytä sitä edellä kuvatulla tavalla, jotta homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla. Muut/Hakemisto 37 FI