Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Încărcarea

Încărcarea acumulatorului Pentru informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video, consultaţi următoarea pagină: Funcţii şi echipamente p. 6 Pregătirea 1 12 RO Închideţi ecranul LCD şi montaţi acumulatorul. Aliniaţi canelura de pe camera video şi proiecţia pe acumulator, după care glisaţi în sus acumulatorul. Pentru a scoate acumulatorul, închideţi ecranul LCD, apoi glisaţi pârghia de decuplare BATT (acumulator) şi scoateţi acumulatorul. 2 Conectaţi adaptorul de c.a. () şi cablul de alimentare () la camera video şi la sursa de c.a. Ledul POWER/CHG (încărcare) luminează în portocaliu. Ledul POWER/CHG (încărcare) se stinge atunci când acumulatorul este complet încărcat. Acumulator Led POWER/CHG (încărcare) Conector de c.c. La sursa de c.a. Aliniaţi semnul de pe Conector de c.c. cu cel de pe mufa DC IN Mufă DC IN

Încărcarea acumulatorului cu ajutorul computerului Conectaţi camera video la un computer pornit, folosind cablul USB încorporat. Ledul POWER/CHG (încărcare) luminează în portocaliu. Ledul POWER/CHG (încărcare) se stinge atunci când acumulatorul este complet încărcat. Folosiţi cablul de conexiune USB când cablul USB încorporat este prea scurt pentru conectare. Cablu USB încorporat La sursa de c.a. Pregătirea Pentru a încărca acumulatorul utilizând un încărcător AC-UD10 USB/adaptor de c.a. (se vinde separat) Puteţi încărca acumulatorul conectând cablul USB încorporat la o sursă de c.a., folosind un încărcător AC-UD10 USB/adaptor de c.a. (se vinde separat). Nu puteţi folosi un dispozitiv de alimentare portabil Sony CP-AH2R, CP-AL, sau AC-UP100 (se vinde separat), pentru încărcarea camerei video. Note În setarea implicită, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ 2 minute, pentru a economisi energia acumulatorului ([Economisire energ.], p. 33). Durată de încărcare Durata aproximativă (min.) necesară atunci când încărcaţi complet un acumulator complet descărcat (furnizat). NP-FV30 (furnizat cu HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E): Când folosiţi adaptorul de c.a.: 115 min. Când utilizaţi computerul conectat cu cablul USB încorporat*: 150 min. NP-FV50 (furnizat cu HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E): Când folosiţi adaptorul de c.a.: 155 min. Când utilizaţi computerul conectat cu cablul USB încorporat*: 280 min. Duratele de încărcare prezentate mai sus au fost stabilite la încărcarea camerei video la o temperatură a încăperii de 25 °C. Se recomandă să încărcaţi acumulatorul la un interval de temperatură între 10 °C şi 30 °C. * Duratele de încărcare sunt măszrate fără utilizarea cablului de conexiune USB. 13 RO