Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Ukladanie záberov v

Ukladanie záberov v externom mediálnom zariadení Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou rekordéra Pripojte kamkordér k rekordéru diskov pomocou AV kábla (predáva sa samostatne). Zábery prehrávané v kamkordéri môžete kopírovať na disk alebo videokazetu. Poznámky Na túto operáciu pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra striedavého prúdu (str. 13). Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s pripojeným zariadením. Zábery nemôžete kopírovať na rekordéry pripojené pomocou kábla HDMI. Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa môže znížiť. Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa skopírujú v kvalite obrazu Tok signálu so štandardným rozlíšením (STD). Ak pripájate monofónne zariadenie, pripojte žltý konektor kábla AV (predáva sa samostatne) do konektora pre vstup videa a biely konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor (pravý 3 kanál) pripojte do konektora pre vstup zvuku na zariadení. 1 Vložte nahrávacie médium do nahrávacieho zariadenia 4 (rekordéra diskov atď.). Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný režim. 2 Pripojte kamkordér k nahrávaciemu zariadeniu pomocou kábla AV (predáva sa samostatne). 28 SK Kábel AV (predáva sa samostatne) Červený Biely Žltý Pripojte kamkordér do konektorov vstupu nahrávacieho zariadenia. V kamkordéri spustite prehrávanie a v nahrávacom zariadení nahrávanie. Po ukončení replikovania zastavte nahrávacie zariadenie a potom kamkordér. Kopírovanie informácií o dátume a čase: [Data Code] (str. 32) Použitie zariadenia s pomerom strán obrazovky 4:3: [TV Type] (str. 32)

Ukladanie záberov v externom mediálnom zariadení v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Kábel adaptéra USB VMC-UAM2 (predáva sa samostatne) Videozáznamy a fotografie môžete ukladať na externé mediálne zariadenie (pamäťové zariadenia USB), ako je napríklad externá jednotka pevného disku. Po uložení záberov na externom mediálnom zariadení budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie. Kamkordér a externé mediálne zariadenie môžete prepojiť a prehrávať zábery uložené na externom mediálnom zariadení. Môžete prepojiť počítač a externé mediálne zariadenie a importovať zábery do počítača pomocou softvéru „PlayMemories Home“ (str. 27). Poznámky Na túto operáciu potrebujete kábel adaptéra USB VMC-UAM2 (predáva sa samostatne). Sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel zapojte do konektora DC IN kamkordéra a do sieťovej zásuvky. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s externým mediálnym zariadením. 1 Prepojte kamkordér s externým mediálnym zariadením pomocou kábla adaptéra USB (predáva sa samostatne). 2 Vyberte položky [Copy.] na obrazovke kamkordéra. Videozáznamy a fotografie, ktoré sú uložené na nahrávacom médiu a ktoré ešte neboli uložené na externé mediálne zariadenie, je teraz možné uložiť na pripojené mediálne zariadenie. Táto operácia je k dispozícii iba v prípade, ak sa v kamkordéri nachádzajú nové nahraté zábery. Ak chcete odpojiť externé mediálne zariadenie, vyberte položku , keď je kamkordér prepnutý do pohotovostného režimu prehrávania (zobrazuje sa obrazovka zobrazenia udalostí Event View alebo registra udalostí Event Index). Ukladanie záberov v externom mediálnom zariadení 29 SK