Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Prispôsobenie

Prispôsobenie kamkordéra Používanie ponúk V kamkordéri sú k dispozícii rôzne položky ponúk, ktoré sú usporiadané do 6 kategórií ponúk. Shooting Mode Camera/Mic Image Quality/Size Playback Function Edit/Copy Setup 1 Vyberte položku . 2 Vyberte kategóriu. MENU Shooting Mode Camera/Mic Image Quality/Size Playback Function Edit/Copy Setup 3 Vyberte požadovanú položku ponuky. Shooting Mode STBY Movie Photo Edit/Copy Delete Slúži na Protect posun nahor Copy a nadol Direct Copy v položkách ponuky 30 SK Poznámky Ak chcete dokončiť nastavenie ponuky alebo sa vrátiť na predchádzajúcu obrazovku ponuky, vyberte možnosť . Rýchle vyhľadanie položky ponuky Ponuky [Camera/Mic] a [Setup] zahŕňajú podkategórie. Ak chcete, aby sa na obrazovke LCD zobrazil zoznam ponúk v určitej podkategórii, vyberte ikonu príslušnej podkategórie. Ikony podkategórií Položka ponuky sa nedá vybrať Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii. Pri výbere položky ponuky zobrazenej sivou farbou kamkordér zobrazí dôvod, pre ktorý nemôžete vybrať danú položku ponuky, alebo informácie o tom, za akých podmienok môžete nastaviť príslušnú položku ponuky.

Zoznamy ponúk Shooting Mode Movie........................................... Nahráva videozáznamy. Photo........................................... Sníma fotografie. Camera/Mic Manual Settings White Balance................. Nastavuje vyváženie farieb podľa prostredia snímania. Spot Meter/Fcs............... Súčasne nastavuje jas aj zaostrenie pre vybratý objekt. Spot Meter....................... Nastavuje jas záberov podľa objektu, ktorého sa dotknete na obrazovke. Spot Focus........................ Nastavuje zaostrenie na objekt, ktorého sa dotknete na obrazovke. Exposure........................... Nastavuje jas videozáznamov a fotografií. Ak vyberiete možnosť [Manual], nastavte jas (expozíciu) pomocou tlačidiel / . Focus.................................. Slúži na manuálne nastavenie zaostrenia. V prípade, že vyberiete položku [Manual], zvoľte položku , ak chcete nastaviť zaostrenie na blízky objekt, a položku , ak chcete zaostrenie nastaviť na vzdialený objekt. Low Lux............................. Nahráva zábery s jasnými farbami pri tlmenom osvetlení. Camera Settings Scene Selection.............. Vyberie primerané nastavenie nahrávania podľa typu scenérie, napríklad nočný pohľad alebo pláž. Fader........................... Stemňuje alebo rozjasňuje scény. Self-Timer................. Nastavuje samospúšť kamkordéra spusteného v režime snímania fotografií. Tele Macro........................ Zaostruje na objekt pri súčasnom rozmazaní pozadia. SteadyShot............... Nastavuje funkciu SteadyShot pri nahrávaní videozáznamov. SteadyShot............... Nastavuje funkciu SteadyShot pri snímaní fotografií. Digital Zoom................... Nastavuje maximálnu úroveň digitálneho priblíženia. Auto Back Light.............. Automaticky nastavuje expozíciu pre objekty s podsvietením. Face Face Detection................ Automaticky rozpoznáva tváre. Smile Shutter................... Automaticky nasníma záber pri každom zistení úsmevu. Smile Sensitivity............. Nastavuje citlivosť rozpoznávania úsmevu pre funkciu Smile Shutter. Microphone Closer Voice..................... Rozpoznáva tváre osôb a nahráva ich hlasy v požadovanej kvalite. Blt-in Zoom Mic.............. Sníma videozáznamy so živým zvukom, ktorý je primeraný pozícii priblíženia. Auto Wind NR.................. Rozpoznáva podmienky nahrávania a tlmí šum vetra. Micref Level...................... Nastavuje úroveň hlasitosti mikrofónu pre nahrávanie. Shooting Assist My Button......................... Priraďuje funkcie tlačidlám My Buttons (Moje tlačidlá). Grid Line............................ Zobrazuje mriežku ako pomôcku na rozlíšenie, či je objekt orientovaný na výšku alebo na šírku. Display Setting............... Nastavuje trvanie zobrazovania ikon a indikátorov na obrazovke LCD. Prispôsobenie kamkordéra 31 SK