Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Hur denna handbok

Hur denna handbok används Skillnaderna vad gäller specifikationerna för de olika modellerna beskrivs i samma avsnitt i denna handbok. Om du ser en beskrivningen ”Modeller med...” som den nedan, kontrollera i detta kapitel om den gäller för din videokamera. (Modeller med en projektor) (Modeller med NTSC färgsystem) Kontrollera videokamerans modellnamn Se videokamerans undersida. Modellnamn (HDR-xxx) Funktionsskillnader Modellnamn Inspelningsmedier USBanslutning Internminne + Signalformat Minneskort minneskort HDR-CX320 NTSC Ingång/utgång HDR-CX320E/PJ320E PAL Endast utgång HDR-CX380/PJ380 NTSC Ingång/utgång HDR-CX380E/CX390E/ PJ380E/ PJ390E PAL Endast utgång Skillnader hos utrustning Bilder som används i den här handboken är baserade på HDR-PJ380E. Modellnamn HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E Projektor SE

Noteringar För följande punkter anges modellnamnet med beskrivningarna. Säkerhetsföreskrifter (s. 2) Delar och reglage (s. 10) Menylistor (s. 30) Specifikationer (s. 38) SE