Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Danois

exFAT-systemet. Om du

exFAT-systemet. Om du ansluter en enhet som inte stödjer exFAT-systemet och formateringsskärmen visas, ska du inte utföra formateringen. All inspelad data kommer att förloras. * exFAT är ett filsystem som används för ”Memory Stick XC-HG Duo”- och SDXC-minneskort. 16 SE

Inspelning/uppspelning Inspelning För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 6 1 Öppna LCD-skärmen och välj [MODE] önskat fotograferingsläge. Film: Stillbild: 2 Film: Tryck på START/STOP. Under pågående filminspelning kan du ta stillbilder genom att trycka ned PHOTO (Dual Capture). Stillbild: Tryck på PHOTO. Visa alternativ på LCD-skärmen Alternativ på LCD-skärmen försvinner om du inte använder videokameran under några sekunder efter att du har startat videokameran eller växlat mellan filminspelnings- och fotograferingsläget. Tryck var som helst utom på knapparna på LCD-skärmen för att visa information om ikoner med praktiska funktioner för inspelning. W T STBY STBY 2h 25m 00:00:00 14h 48m 60i >9999 16:9 L 8.9M Noteringar Följande lägen kan anges om data fortfarande skrivs in på inspelningsmediet efter att inspelningen är färdig. Då detta sker ska du inte utsätta kameran för stötar eller vibrationer och inte ta bort batteriet eller nätadaptern. Åtkomstlampan (s. 15) lyser eller blinkar Mediets ikon i övre högra hörnet på LCD-skärmen blinkar MODE AUTO 17 SEInspelning/uppspelning