Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Indeks A B C D E F H I

Indeks A B C D E F H I 44 DK Advarselsindikatorer...................34 Afspilning.....................................19 Aktivering af PlayMemories Home............................................26 Ansigtsprioritet...........................18 AVCHD-optagedisk......................5 Batteri...........................................12 Bemærkninger om håndtering af videokameraet.............................35 Berøringsskærm..........................17 Biplyd............................................14 Built-in USB Cable......................13 Computer.....................................25 Data Code....................................14 Date/Time....................................14 Dele og knapper..........................10 Den første opsætning.................14 Dual Capture...............................17 Ekstern medieenhed...................28 Event View...................................19 Extended Zoom...........................18 Fejlfinding....................................33 Fuld opladning............................13 "Handycam"-brugervejledning....5 HDMI-kabel................................21 Hukommelseskort.......................15 Indstilling.....................................14 Initialiser......................................33 Installér.........................................25 Intelligent Auto............................18 K Kamerastativ................................11 L Lagring af billeder på en ekstern medieenhed.................................28 LCD-skærmen.............................17 M Mac...............................................24 Medfølgende tilbehør...................5 Media Select.................................14 "Memory Stick PRO Duo" (Mark2)........................................15 "Memory Stick PRO-HG Duo"..............................................15 "Memory Stick XC-HG Duo"....15 Menuer.........................................29 Menulister....................................30 O Opladning af batteriet................12 Opladning af batteriet ved hjælp af computeren..............................13 Optage- og afspilningstid...........40 Optagelse......................................17 Optagemedie................................14 P PlayMemories Home....... 5, 24, 25 PlayMemories Home Help Guide........................................5, 26 Projektor.......................................22 R Rem...............................................11 Reparere.......................................33 S SD-kort.........................................15 Skærmindikatorer.......................42 Specifikationer.............................39 Sprog...............................................4 Sådan bruges denne vejledning.......................................6 Sådan oprettes disk.....................27 T Tv...................................................21 U USB...............................................13 USB-adapterkablet......................28 USB-tilslutningskabel...................5 V Vedligeholdelse............................35 Vindstøj........................................30 Vise elementer på LCD-skærmen.............................17 Vise selvdiagnosticering.............34 W Windows......................................25 Z Zoom............................................18 Oversigter over menuerne findes på side 30 til 32.

45 DK Andre/Indeks