Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Príprava počítača

Príprava počítača (Windows) Kontrola systému počítača Operačný systém* 1 Procesor* 4 Pamäť Pevný disk Displej Minimálne 1 024 × 768 bodov 26 SK Microsoft Windows XP SP3* 2 /Windows Vista SP2* 3 /Windows 7 SP1/Windows 8 Procesor Intel Core Duo s výkonom 1,66 GHz alebo vyšším, prípadne procesor Intel Core 2 Duo s výkonom 1,66 GHz alebo vyšším (na spracovanie videozáznamov vo formáte FX alebo FH sa vyžaduje procesor Intel Core 2 Duo s výkonom 2,26 GHz alebo vyšším a na spracovanie videozáznamov vo formáte PS sa vyžaduje procesor Intel Core 2 Duo s výkonom 2,40 GHz alebo vyšším.) Windows XP: 512 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac) Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB alebo viac Potrebné miesto na inštaláciu na pevnom disku: približne 500 MB * 1 Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Nedá sa zaručiť, že na uvedené účely bude možné použiť počítač s inovovaným operačným systémom alebo počítač umožňujúci spustenie viacerých operačných systémov. * 2 64-bitové vydania a verzia Starter (Edition) nie sú podporované. Na používanie funkcie vytvárania diskov je potrebné rozhranie Windows Image Mastering API (IMAPI), verzia 2.0 alebo novšia. * 3 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná. * 4 Odporúča sa používať rýchlejší procesor. Poznámky Nezaručujeme, že môžete použiť ľubovoľný počítač bez ohľadu na prostredie v počítači. Inštalácia softvéru „PlayMemories Home“ v počítači 1 2 V internetovom prehľadávači v počítači prejdite na nasledujúcu lokalitu na preberanie obsahu a potom kliknite na položku [Install] [Spustiť]. www.sony.net/pm Vykonajte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke. Keď sa na obrazovke zobrazia pokyny s výzvou na pripojenie kamkordéra k počítaču, pripojte kamkordér k počítaču pomocou built-in USB Cable. Po dokončení inštalácie sa spustí softvér „PlayMemories Home“. Poznámky k inštalácii Built-in USB Cable Ak už máte softvér „PlayMemories Home“ nainštalovaný v počítači, pripojte kamkordér k počítaču. Takto sa sprístupnia funkcie, ktoré sa môžu použiť s týmto kamkordérom. Ak je v počítači nainštalovaný softvér „PMB (Picture Motion Browser)“, prepíše sa softvérom „PlayMemories Home“. Niektoré z funkcií dostupných v softvéri „PMB“ tak nebudete môcť používať so softvérom „PlayMemories Home“.

Odpojenie kamkordéra od počítača 1 Kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu pracovnej plochy počítača [Safely remove USB Mass Storage Device]. Spustenie softvéru „PlayMemories Home“ 1 Dvakrát kliknite na ikonu „PlayMemories Home“ na obrazovke počítača. 2 Vyberte položky [Yes] na obrazovke kamkordéra. 3 Odpojte kábel USB. Ak používate systém Windows 7 alebo systém Windows 8, kliknite na položku a potom kliknite na položku . Poznámky Ak pristupujete ku kamkordéru z počítača, používajte na to softvér „PlayMemories Home“. Ak použijete iný softvér než je softvér „PlayMemories Home“ alebo ak budete so súbormi a priečinkami manipulovať priamo z počítača, nedá sa zaručiť, že to bude fungovať. V závislosti od konfigurácie vybratej v časti [ REC Mode] sa môže stať, že zábery sa nebudú dať uložiť na niektoré disky. Videozáznamy zaznamenané s použitím režimu [60p Quality ] (modely so systémom zobrazovania farieb NTSC), režimu [50p Quality ] (modely so systémom zobrazovania farieb PAL) alebo režimu [Highest Quality ] možno uložiť len na disk Blu-ray. Disk s videozáznamami nahratými v režime [ MP4] nie je možné vytvoriť. Kamkordér automaticky rozdelí každý súbor záberu, ktorého veľkosť prekračuje 2 GB, a rozdelené súčasti uloží ako samostatné súbory. Všetky súbory záberov sa môžu v počítači zobrazovať ako samostatné súbory, funkcia importu a funkcia prehrávania v kamkordéri alebo softvér „PlayMemories Home“ ich však spracujú správne. 2 Pri používaní systému Windows 8 vyberte ikonu „PlayMemories Home“ na domovskej obrazovke. Ak chcete zistiť, ako používať softvér „PlayMemories Home“, dvakrát kliknite na ikonu odkazu „PlayMemories Home Help Guide“ na obrazovke počítača. Pri používaní systému Windows 8 vyberte položku [PlayMemories Home Help Guide] v ponuke pomocníka softvéru „PlayMemories Home“. Ak sa táto ikona nezobrazuje na obrazovke počítača, postupne kliknite na položky [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] požadovaná položka. Ak chcete zobraziť podrobnosti o softvéri „PlayMemories Home“, vyberte položky („PlayMemories Home Help Guide“) v softvéri alebo navštívte stránku podpory pre softvér „PlayMemories Home“ (http://www.sony.co.jp/pmh-se/). 27 SK Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača