Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Sieťový adaptér

Sieťový adaptér striedavého prúdu AC- L200C/AC-L200D Požiadavky na napájanie: striedavé napätie 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz Spotreba prúdu: 0,35 A – 0,18 A Spotreba energie: 18 W Výstupné napätie: jednosmerné napätie 8,4 V Výstupný prúd: 1,7 A Prevádzková teplota: 0 C až 40 C Skladovacia teplota: ‒20 C až +60 C Rozmery (približné): 48 mm 29 mm 81 mm (š/v/h) bez projekčných súčastí Hmotnosť (približná): 150 g bez napájacieho kábla Nabíjateľná batéria NP-FV30 (HDR-CX320/ CX320E/CX380/CX380E/CX390E) Maximálne výstupné napätie: jednosmerné napätie 8,4 V Výstupné napätie: jednosmerné napätie 7,2 V Maximálne nabíjacie napätie: jednosmerné napätie 8,4 V Maximálny nabíjací prúd: 2,12 A Kapacita Bežná: 3,6 Wh (500 mAh) Minimálna: 3,6 Wh (500 mAh) Nabíjateľná batéria NP-FV50 (HDR-PJ320E/ PJ380/PJ380E/PJ390E) Maximálne výstupné napätie: jednosmerné napätie 8,4 V Výstupné napätie: jednosmerné napätie 6,8 V Maximálne nabíjacie napätie: jednosmerné napätie 8,4 V Maximálny nabíjací prúd: 2,1 A Kapacita Bežná: 7,0 Wh (1 030 mAh) Minimálna: 6,6 Wh (980 mAh) Typ: lítium-iónová Dizajn a technické parametre kamkordéra a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 42 SK Očakávané časy prevádzky pre dodávanú batériu (v minútach) V týchto tabuľkách sú uvedené približné časy prevádzky, ktoré sú k dispozícii pri použití úplne nabitej batérie. HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E HDR- Nahrávacie médiá HDR-CX380/CX380E/CX390E CX320/ CX320E Interná pamäť Pamäťová karta Čas nepretržitého 90 90 nahrávania Čas bežného nahrávania 45 45 Čas prehrávania 135 135 HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E HDR- HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E Nahrávacie médiá PJ320E Interná pamäť Pamäťová karta Čas nepretržitého 155 155 nahrávania Čas bežného nahrávania 75 75 Čas prehrávania 240 240 Každý z týchto časov nahrávania bol nameraný pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) s funkciou [ REC Mode] nastavenou na hodnotu [Standard ]. Čas bežného nahrávania zobrazuje čas, keď opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie, prepínate medzi režimom videozáznamu a fotografovania a používate funkciu priblíženia. Pri používaní pamäťovej karty Sony. Čas nameraný počas používania kamkordéra pri 25 C. Odporúča sa teplotný rozsah 10 C až 30 C. Čas nahrávania a prehrávania môže byť aj kratší v závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér používate, napríklad pri nízkych teplotách.

Maximálny čas nahrávania videozáznamov a počet fotografií, ktoré je možné nahrať, sa zobrazuje na obrazovke (str. 44) Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od podmienok nahrávania a podmienok objektu a funkcie [ REC Mode]. Ochranné známky „Handycam“ a sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. „AVCHD“, „AVCHD Progressive“, logo „AVCHD“ a logo „AVCHD Progressive“ sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation. „Memory Stick“, „ “, „Memory Stick Duo“, „ “, „Memory Stick PRO Duo“, „ “, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „ “, „Memory Stick XC-HG Duo“, „ “, „MagicGate“, „ “, „MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. „InfoLITHIUM“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation. „x.v.Color“ a „x.v.Colour“ sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. „BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation. „BRAVIA“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation. Blu-ray Disc a symbol Blu-ray sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association. Dolby a symbol double-D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v iných krajinách. Mac a Mac OS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných krajinách. Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách. „ “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc. Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti MultiMediaCard Association. Facebook a logo „f “ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Facebook, Inc. YouTube a logo YouTube sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc. Všetky ostatné názvy produktov uvedené v tomto dokumente môžu byť ochranné alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností. Značky a sa v tejto príručke neuvádzajú vo všetkých prípadoch. Užite si viac zábavy so svojou konzolou PlayStation 3 po prevzatí aplikácie pre konzolu PlayStation 3 z obchodu PlayStation Store (na miestach, kde je k dispozícii). Aplikácia pre konzolu PlayStation 3 vyžaduje konto v sieti PlayStation Network a prevzatie aplikácie. Táto možnosť je k dispozícii v oblastiach, v ktorých je k dispozícii aj obchod PlayStation Store. Iné/Register 43 SK