Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Skärmindikatorer Höger

Skärmindikatorer Höger Följande indikatorer visas när du ändrar 42 SE inställningarna. Indikator Betydelse 60i Bildkvalitet vid inspelning Mitten 720 (HD/MP4/STD), Vänster Höger bildfrekvens (60p/50p/ 60i/50i), inspelningsläge (PS/FX/FH/HQ/LP) och filmstorlek (31) 60min Återstående batteritid Medier för inspelning/ uppspelning/redigering (14) 0:00:00 Räkneverk (timmar: minuter:sekunder) Nedtill 00min Uppskattad återstående inspelningstid 9999 Ungefärligt antal Vänster 8,9M stillbilder som kan tas och Indikator Betydelse stillbildsstorlek (31) MENU-knapp (29) Uppspelningsmapp Inspelning med 100/112 Film eller stillbild som självutlösare (30) visas/totala antalet inspelade filmer eller Wide Mode (31) stillbilder Fader (30) Anslutning till extern [Face Detection] inställt medieenhet (27) på [Off] (30) [Smile Shutter] inställt på Nedtill [Off] (30) Indikator Betydelse Manuell fokusering (30) [Micref Level] låg (30) Scene Selection (30) [Auto Wind NR] inställt White Balance (30) SteadyShot av (30) på [Off] (30) [Closer Voice] inställt på [Off] (30) Tele Macro (30) Blt-in Zoom Mic (30) Low Lux (30) Destination (32) Spot Meter/Fcs (30)/Spot Intelligent Auto Meter (30)/ Exposure (30) (detektering av ansikte/ motiv/kameraskakning/ Intelligent Auto (18) ljud) (18) 101-0005 Namn på datafil Mitten Protect (31) Indikator Betydelse Slideshow Set Varningar (34) Uppspelningsläge (19) Indikatorerna och deras placeringar är ungefärliga och kan skilja sig från hur du ser dem. Vissa indikatorer kanske inte visas beroende på videokamerans modell.

Sakregister A L U Ansiktsprioritet...........................18 AVCHD-inspelningsskiva............5 B Batteri...........................................12 Bruksanvisning för ”Handycam”...................................5 Built-in USB Cable......................13 D Data Code....................................14 Date/Time....................................14 Dator.............................................25 Delar och kontroller...................10 Dual Capture...............................17 E Event View...................................19 Extended Zoom...........................18 Extern medieenhet......................28 F Felsökning....................................33 Fulladdat.......................................13 G Grepprem.....................................11 Ladda batteriet.............................12 Ladda upp batteriet med hjälp av en dator....................................13 LCD-skärm..................................17 Ljudsignal.....................................14 M Mac...............................................24 Medföljande tillbehör...................5 Media select.................................14 ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)........................................15 ”Memory Stick PRO-HG Duo”..............................................15 ”Memory Stick XC-HG Duo”....15 Menyer..........................................29 Menylistor....................................30 Minneskort..................................15 O Om hantering av videokameran..............................35 P Pekskärm......................................17 PlayMemories Home....... 5, 24, 25 Projektor.......................................22 Underhåll.....................................35 Uppspelning.................................19 USB...............................................13 USB-adapterkabel.......................28 USB-anslutningsstödkabel...........5 V Varningsindikatorer....................34 Vindbrus.......................................30 Visa alternativ på LCD-skärmen..............................17 W Windows......................................25 Z Zoom............................................18 Övrigt/Sakregister H HDMI-kabel................................21 Hjälpguide för PlayMemories Home........................................5, 26 Hur denna handbok används......6 I Initial inställning.........................14 Initialize........................................33 Inspelning....................................17 Inspelnings- och uppspelningstid...........................40 Inspelningsmedia........................14 Installera.......................................25 Inställning....................................14 Intelligent Auto............................18 R Reparation....................................33 S SD-kort.........................................15 Självdiagnostik.............................34 Skapa skivor.................................27 Skärmindikatorer........................42 Spara bilder på en extern medieenhet..................................28 Språk...............................................4 Starta PlayMemories Home.......26 Stativ.............................................11 T Tekniska specifikationer.............38 TV.................................................21 Menylistan hittar du på sidan 30 till 32. 43 SE