Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Register B Č D E I J K

Register B Č D E I J K M N 46 SK Batéria...........................................13 Built-in USB Cable......................14 Čas nahrávania a čas prehrávania..................................42 Data Code....................................15 Date/Time....................................15 Dodávané položky........................6 Dotykový panel...........................18 Dual Capture...............................18 Event View...................................20 Extended Zoom...........................19 Externé mediálne zariadenie.....29 Indikátory na obrazovke............44 Initialize........................................34 Inštalácia......................................26 Intelligent Auto............................19 Jazyk................................................4 Karta SD.......................................16 Kábel adaptéra USB....................29 Kábel HDMI................................22 Mac...............................................25 Media select.................................15 „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)........................................16 „Memory Stick PRO-HG Duo“..............................................16 „Memory Stick XC-HG Duo“....16 Nabíjanie batérie.........................13 Nabíjanie batérie pomocou počítača........................................14 Nahrávacie médium....................15 Nahrávací disk AVCHD...............5 Nahrávanie...................................18 Nastavenie....................................15 Návod na použitie tejto príručky..........................................7 O Obrazovka LCD..........................18 Oprava..........................................34 P Pamäťová karta............................16 Pípanie..........................................15 PlayMemories Home....... 6, 25, 26 PlayMemories Home Help Guide........................................6, 27 Počítač..........................................26 Ponuky..........................................30 Používateľská príručka „Handycam“...................................5 Poznámky k manipulácii s kamkordérom..............................37 Predlžovací USB kábel..................6 Prehrávanie..................................20 Priblíženie....................................19 Priorita tváre................................19 Projektor.......................................23 R Remienok na uchopenie............12 Riešenie problémov....................34 S Spustenie softvéru PlayMemories Home..................27 Statív.............................................12 Súčasti a ovládacie prvky...........11 Š Šum vetra.....................................31 T Technické parametre..................40 Televízor.......................................22 U Ukladanie záberov v externom mediálnom zariadení..................29 USB...............................................14 Ú Údržba..........................................37 Úplné nabitie...............................14 Úvodné nastavenie......................15 V Vytváranie diskov........................28 Výstražné indikátory..................35 W Windows......................................26 Z Zobrazenie položiek na obrazovke LCD............................18 Zobrazenie vlastnej diagnostiky...................................35 Zoznamy ponúk..........................31 Zoznamy ponúk nájdete na stranách 31 až 33.

47 SK Iné/Register