Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Komma igång Ladda

Komma igång Ladda batteriet För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 6 1 Stäng LCD-skärmen och fäst batteriet. Rikta in fördjupningen på videokameran och utsprånget på batteriet, för därefter batteriet uppåt. För att ta bort batteriet stänger du LCDskärmen, dra sedan i BATT (batteri)- spärren och ta ut batteriet. Batteri 2 Anslut nätadaptern () och nätkabeln () till videokameran och vägguttaget. POWER/CHG (laddning)-lampan lyser orange. POWER/CHG (laddning)-lampan slocknar när batteriet är fulladdat. 12 SE POWER/CHG (laddning)-lampa Likströmspropp (DC) Till vägguttaget Passa in markeringen på likströmsproppen (DC) med DC IN-kontakten på videokameran DC IN-kontakt

Ladda upp batteriet med hjälp av en dator Anslut videokameran till en dator som är igång via den Built-in USB Cable. POWER/CHG (laddning)-lampan lyser orange. POWER/CHG (laddning)-lampan slocknar när batteriet är fulladdat. Använd USB-anslutningsstödkabeln när den Built-in USB Cable är för kort för anslutning. Built-in USB Cable Till vägguttaget Komma igång För att ladda batteriet använder du en AC-UD10 USB-laddare/nätadapter (säljs separat) Du kan ladda batteriet genom att ansluta den Built-in USB Cable till ett vägguttag med hjälp av en AC-UD10 USB-laddare/nätadapter (säljs separat). Det går inte att ladda videokameran med Sonys bärbara nätadapter Sony CP-AH2R, CP-AL eller AC-UP100 (säljs separat). Noteringar För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använt videokameran under cirka 2 minuter ([Power Save], s. 32). Laddningstid Ungefärlig tid (minuter) som krävs för att ladda upp ett helt urladdat batteri (medföljer). NP-FV30 (levereras med HDR-CX320/CX320E/CX380/CX380E/CX390E): När nätadaptern används: 115 min. När videokameran är ansluten till en dator med Built-in USB Cable*: 150 min. NP-FV50 (levereras med HDR-PJ320E/PJ380/PJ380E/PJ390E): När nätadaptern används: 155 min. När videokameran är ansluten till en dator med Built-in USB Cable*: 280 min. Laddningstiden som visas ovan har mätts när videokameran har laddats i en rumstemperatur på 25 °C. Du rekommenderas att ladda batteriet vid en temperatur på mellan 10 °C och 30 °C. * Laddningstiderna har uppmätts utan att USB-anslutningsstödkabeln användes. 13 SE