Views
7 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n112 N Dlaczego komputer nie przechodzi w tryb uśpienia lub hibernacji? Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony, zanim komputer całkowicie przejdzie w tryb uśpienia lub hibernacji. Jak przywrócić komputer do normalnego trybu 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie. 3 Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie. Jeśli pojawi się okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie. 4 Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych. Co należy zrobić, jeśli wskaźnik ładowania szybko miga, a komputer nie uruchamia się? ❑ ❑ Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalowanie/wyjmowanie akumulatora (strona 16). Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Należy wyjąć akumulator i zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Najbliższe centrum lub przedstawicielstwo można znaleźć w sekcji Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n113 N Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania procesora mniejsza niż maksymalna? Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie maksymalna. Co należy zrobić, jeśli komputer nie przyjmuje mojego hasła i wyświetla komunikat Enter Onetime Password? Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe trzy razy pod rząd, pojawi się komunikat Enter Onetime Password, a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wskaźnik zasilania zgasł. Odczekaj około 10 do 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer i wprowadź prawidłowe hasło. W haśle rozróżniane są małe i wielkie litery, dlatego przed wpisaniem hasła należy sprawdzić, czy nie jest wciśnięty klawisz CAPS LOCK. Co należy zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się? ❑ ❑ ❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy są dostępne poprawki lub aktualizacje do pobrania. Upewnij się, że został zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej. W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej.