Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n132 N Co należy zrobić, jeśli nie można odtwarzać dysków Blu-ray Disc lub w trakcie ich odtwarzania komputer działa niestabilnie? ❑ ❑ Sprawdź, czy napęd optyczny obsługuje dyski Blu-ray Disc. Niektórych dysków Blu-ray Disc może nie udać się odtworzyć na komputerze lub komputer może działać niestabilnie w trakcie ich odtwarzania. Aby prawidłowo odtworzyć dysk, należy pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje programu WinDVD BD za pomocą opcji VAIO Update. Informacje na temat korzystania z opcji VAIO Update można znaleźć w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 27). Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku CD? ❑ ❑ Upewnij się, że nie jest uruchamiana żadna aplikacja (ani ręcznie, ani automatycznie), nawet wygaszacz ekranu. Jeśli korzystasz z dysku CD-R/RW z naklejką, wymień go na dysk bez naklejki. Używanie dysków z naklejkami może powodować błędy zapisu lub uszkodzenie napędu. Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku DVD? ❑ ❑ Upewnij się, że używasz odpowiedniego dysku DVD z możliwością nagrywania. Sprawdź, czy format dysku DVD jest zgodny z napędem optycznym. Zapisywalne dyski DVD niektórych marek nie działają. Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny napęd optyczny nie działa prawidłowo? Sprawdź, czy zewnętrzny napęd optyczny jest podłączony do źródła zasilania i do portu USB komputera. Jeśli zewnętrzny napęd optyczny nie jest właściwie podłączony, nie będzie działać prawidłowo.

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n133 N Wyświetlacz Dlaczego ekran został wygaszony? ❑ ❑ ❑ ❑ Jeżeli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania lub przeszedł w tryb oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu LCD, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii (strona 24). Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się wskaźnik zasilania. Jeśli komputer korzysta z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z akumulatora (strona 16). Jeśli wyjście sygnału wideo jest skonfigurowane na obsługę monitora zewnętrznego, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 31).