Views
9 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n134 N Co należy zrobić, jeśli zdjęcia lub filmy są wyświetlane nieprawidłowo? ❑ ❑ Przed użyciem oprogramowania do edycji filmów/zdjęć lub rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD wybierz w przypadku jakości kolorów ustawienie True Color (32 bity). Wybranie innego ustawienia może zakłócić prawidłowe wyświetlanie obrazu przez aplikację. Aby zmienić ustawienie jakości kolorów, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane. 3 Kliknij kartę Monitor. 4 W obszarze Kolory wybierz ustawienie True Color (32 bity). Podczas odtwarzania dysków DVD lub korzystania z programu do edycji filmów/zdjęć nie zmieniaj rozdzielczości ani jakości kolorów obrazu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe odtwarzanie/wyświetlanie materiałów lub niestabilne działanie systemu. Ponadto zaleca się wyłączenie wygaszacza ekranu przez rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD. Jeśli wygaszacz ekranu jest włączony, może uaktywnić się w trakcie odtwarzania dysku DVD i zakłócić oglądanie filmu. Niektóre wygaszacze ekranu zmieniają nawet rozdzielczość obrazu i jakość kolorów. Co należy zrobić, jeśli na ekranie telewizora lub monitora zewnętrznego podłączonego do portu wyjściowego HDMI nie widać obrazu? Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego ze standardem HDCP. Treści podlegające ochronie praw autorskich nie są wyświetlane na wyświetlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Podłączanie telewizora z gniazdem wejściowym HDMI (strona 70) lub Podłączanie monitora lub projektora (strona 68).

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n135 N Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo? ❑ ❑ Jeśli jako wyjście sygnału wideo został wybrany monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać wideo na wyświetlaczu komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Informacje o sposobie zmiany wyjścia sygnału wideo można znaleźć w sekcji Wybór trybu ekranowego (strona 72). Możesz też nacisnąć kombinację klawiszy Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 31). Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD. Aby zmienić rozdzielczość, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok pola Rozdzielczość. 3 Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość ekranu, lub w dół, aby ją zmniejszyć. ✍ Można sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci karty graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Rozdzielczość ekranu, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, a następnie kliknij kartę Karta. Wyświetlona wartość może być inna niż ilość fizycznie dostępnej pamięci w komputerze. Co należy zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny? Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F6, aby rozjaśnić ekran komputera.