Views
7 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Audio-wideo n144 N Audio-wideo Jak wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows? Aby wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 3 Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 4 Na karcie Dźwięki usuń zaznaczenie pola wyboru Odtwórz dźwięk Windows — Autostart. 5 Kliknij przycisk OK. Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? Jeśli po podłączeniu urządzenia do określonego portu, np. gniazda USB, portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, nie słychać dźwięku, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 3 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 4 Kliknij Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 5 Na karcie Odtwarzanie wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.

Rozwiązywanie problemów > Audio-wideo n145 N Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego? ❑ ❑ Jeśli chcesz słyszeć dźwięk z urządzenia podłączonego do określonego portu, np. portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, musisz zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółową procedurę postępowania można znaleźć w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 144). Jeśli nadal nie słychać dźwięku z urządzenia wyjściowego, wykonaj następujące czynności: 1 Wykonaj czynności opisane w punktach 1–4 w sekcji Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 144). 2 Na karcie Odtwarzanie wybierz ikonę HDMI lub ikonę S/PDIF i kliknij przycisk Właściwości. 3 Kliknij kartę Zaawansowane. 4 Wybierz częstotliwość próbkowania i ilość bitów (na przykład 48 000 Hz, 16 bitów) obsługiwane przez urządzenie. 5 Kliknij przycisk OK. Dlaczego pojawiają się przerwy w odtwarzaniu dźwięku i/lub występuje zjawisko gubienia klatek przy odtwarzaniu materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości, np. zapisanych za pomocą cyfrowej kamery AVCHD? Odtwarzanie materiału wideo o wysokiej rozdzielczości absorbuje znaczne zasoby sprzętowe, np. procesor, układ graficzny lub podsystem pamięci operacyjnej. Podczas odtwarzania filmów część operacji i/lub funkcji może być niedostępna, a ponadto w zależności od konfiguracji sprzętowej mogą pojawiać się przerwy w odtwarzanym dźwięku, zjawisko gubienia klatek i błędy odtwarzania.